Cartlann Taispeántais

Cliceáil ar na láimhe clé-gcolún le haghaidh níos mó sonraí

Ar Lorg Teadh Dúchasach Dhún na nGall
Ar Lorg Teadh Dúchasach Dhún na nGall
13ú Samhain - Eanáir 2018

Réamhrá
Tá níos mó títhe dúchasacha i gContae Dhún na nGall ná mar atá in
aon chontae eile in Éirinn. Déanann an taispeántas ‘Ar Lorg Teach
Dúchasach Dhún na nGall’ ceiliúradh ar títhe traidisiúnta Dhún na
...More Info
Teangá Rúnda na gCorr
Teangá Rúnda na gCorr
Ghlac sé tamall fada an suiteáil seo a chur le chéile, idir an coincheap físiúil agus suiteáil iarmhír an tsaothair. Ar ndóigh, ní bheadh taispeántas ar bith do ann murab é leabhar Lorcán Ó Tuathail, ‘Corr Scéal – Crane Notions’, a bhí mar inspioráid don choimisiún ...More Info
“ÍOMHA CHEANNAITHE”
“ÍOMHA CHEANNAITHE”
Rogha ealaíona le Brian Byrne
27ú Bealtaine - 29ú Meitheamh 2017

Domsa, tá próiseas na péintéireachta go bunúsach mothúchánach, meandrach agus láithreach ina fheidhm. Tá breathnú tábhachtach; ní ghlacaim nótaí i dtaca le dáth nó tagairtí líníochta, ...More Info
30 Bliain I Ealaíontóirí I Áit.
30 Bliain I Ealaíontóir i Áiteanna
8ú Aibreáin - 19ú Bealtaine 2017

Ag ceiliúradh 30 bliain de sholáthar na n-údaráis áitiúla do na healaíona

Is é seo ceann de na taispeántais is suntasaí d’ealaíontóirí Éireannacha le déanaí - 30 Bliain, Ealaíontóirí, Áiteanna agus ...More Info
Seán Cathal
Seán Cathal
25ú Feabhra - 31ú Márta


“Et quid amabo nisi quod ænigma est?”

Mar theideal, tá an phrása seo...”cad a ba chóir dom grá a bheith agam dó murab é an dubhfhocal é féin” ina dhóigh fhoirfe chun an saothar sa taispeántas seo a thuiscint agus a fheiceáil.

...More Info
Dailann Pictiúracha Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair 1990-2000.
Dialann Pictiúracha - Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair ó 1990 go 2000
(1916 -1966 -2016)
9ú Nollaig - 17ú Feabhra

Dialann Pictiúracha - Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair ó 1990 go 2000: tá an taispeántas pictiúracha seo, bunaithe ar chartlann grianghraf a rinne taifead ar shaol oibre agus ócáidí ...More Info
Ealaíontoir sa Gailearaí 2016
Heidi Nyguen, Brian Byrne agus Sarah Lewtas.
17ú Deireadh Fómhair - 25ú Samhain ...More Info
An phobail Oilean agus Tirdhreacha Dhun na ngall - Richard Noble.   Fís na Fuiseoige - AODH Ó COILEÁIN
Is ealaíontóir agus grianghrafadóir cáiliúil é Richard Noble, a rugadh i Nua-Eabhrac ach atá ag cur faoi i nDún na Gall, agus is tionscadal grianghrafadóireachta é ‘An Island People’ ó na blianta 2005 go 2010. Sa taispeántas, tá 18 bportráid le feiceáil de dhaoine iomráiteacha ó shaol ...More Info
Dhún na nGall ina Phictiúirí
Dhún na nGall ina Phictiúirí.
Roghnaíodh na saothair ealaíne sa taispeántas seo ó bhailiúchán ealaíne Chomhairle Contae Dhún nan Gall agus tá siad uilig lionsabhunaithe. Thig le bailiúcháin phoiblí mar seo a bheith maith nó olc ach tá saothar lárnach ollmhór ag Comhairle Chontae ...More Info
Tinteáin  Eoin Mac Lochlainn
Tinteáin

Eoin Mac Lochlainn


Ráiteas an Ealaíontóra:


Is léargas ar imirce na hÉireann sa 21ú céad atá sa tsaothar nua seo. Sraith pictiúr atá ann ar theallaigh fuara folmha i dtithe tréigthe ar chósta thiar na hÉireann. Ba é dán le Cathal Ó Searcaigh, darb ainm "Na ...More Info
Micheál Ó Nualláin  - Siarghabhálach
Micheál Ó Nualláin - Siarghabhálach

Cuireann An Gailearaí & Slí na gCopaleen i láthair
Siarghabháil ar cuid saothair Micheál Ó Nualláin


Tháinig Micheál Ó Nualláin ar an tsaol sa Charraig Dhubh sa bhliain 1928, an duine ab óige den 12 páiste a bhí Michael Victor agus Agnes ...More Info
Faoi Spéartha Thír Chonaill ‘Under a Donegal Sky’
Péintéireacht ealaíona le Johnny Boyle, ealaíontóir na nGleanntach

Tá lúcháir mhór ar An Gailearaí, Gaoth Dobhair, taispeántas d’oibreacha úra leis an ealaíontóir cáiliúil as Na Gleanntaí, Johnny Boyle, a chur in bhur láthair. Tá aithne leitheadach ar Johnny ar fud an chontae, ...More Info
A Donegal Photo Album
Léargas ar shaol Mhairéad Ní Mhaonaigh
Agus an ceol Traidisúnta í nGaeltacht
Dhún na nGall.

Dé Céadaoin
28 Deireadh Fómhair
6.30– 8.30pm
An Gailearaí,
Aislann Ghaoth Dobhair

Fáilte romhaibh uilig ...More Info
An tEaragal
Tá taispeántas ilmheán agus ildisciplíneach á choimeád ag an Ghailearaí ar ceiliúradh é ar an Earagail, an sliabh a bhfuil an fhéile ainmnithe as. Is í an earagail an sainchomhartha tíre is suntasaí i gContae Dhún na nGall agus samhlaíonn muid ar fad í agus téann sí i bhfeidhm orainn ...More Info
Amra Cholium Chille
Cumadh Amra Cholium Chille go gairid i ndiaidh bás Cholm Cille i dtrátha na bliana 597. Cuireann an taispeántas seo i láthair aistriúchán nua-aimseartha den dán ársa seo go Gaeilge agus Gaeilge na hAlban. Is é Brian Ferran a pheinteáil an ealaín agus is é Donald Murray a rinne an pheannaireacht ...More Info
Beonasc: Thoir agus Thiar
Tá pobal na Gaeilge i mBéal Feirste ag tarraingt ar an tobar teanga agus cultúir atá i nGaeltacht thír choneaill le feda an lá, agus b'fhéidir le gairid go bhfuil Gaeltacht uirbeach Bhéal Feirste ag tabhairt misnigh do thir Chonaill. Ceiliúrfaidh muid an ceangal sin i mí na Samhna seo romhainn
...More Info
Faoi Chló An tSolais: Transfigurations
Liz Doyle

Rugadh í sa Ghearmáin ach chónaigh Liz Doyle i ngach cearn den domhan. Tagann a húsáid bheo fhuinniúil as saol a hóige siocair gur chónaigh sí i dtíortha coimthíocha macasamhail Nepal. D’fhás sí suas le fuaimeanna agus íomhaí na dufaire. D’fhreastail sí ar scoil chónaithe ...More Info
Palmpsest
Is tionscadal comhoibrithe ealaíne é an tionscadal seo Pailmseist/Rianú atá á eagrú ag Cló agus ag an Fhearann Feasa mar pháirt dá rannpháirtíocht leanúnach in Artisterium, féile agus taispeántas ealaíne idirnáisiúnta a bhíonn ar siúl gach bliain in Tbilisi, an tSeoirsia. Is áit ...More Info
Patrick Scott: The Taylor Galleries Collection
Patrick Scott

Tháinig Patrick Scott ar an tsaol i gCill Briotáin, Co. Chorcaigh, sa bhliain 1921. Rinne sé staidéar ar Ailtireacht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ón bhliain 1939 agus d’oibrigh sé do chleachtas ailtireachta Scott Tallon Walker, a bhí lonnaithe i mBaile Átha ...More Info
Sábháil Sinn
Márta 29 - Bealtaine 9 2014

Coimeádaí : Nuala Ní Fhlathúin
Ealaíontóirí : Diane Reid, Robin Jones, Peter Kelly, John Conway, Laura Angell agus Nuala Ní FhlathúinI

Sabháil Sinn / Bright Anxiety, bailítear le chéile líníocht, dealbhadóireacht, grianghradóireacht agus ealaín suiteála ...More Info
An 'Gloine Torthúil'
Mat Collishaw

24 Eanáir – 14 Márta 2014

Is éard atá in Albam Glass sraith de ghrianghrafanna a tarraingíodh i dtreo dheireadh an naoú haois déag agus ar baineadh úsáid astu sa chás cúirte a bhain le marú an Mháirtínigh i nGaoth Dobhair. Tugann na grianghrafanna seo léiriú maith ...More Info
KENNETH KING  'Saol agus Saothar '
Tá corradh agus caoga pictiúr de chuid an ealaíontóra sa taispeántas, pictiúir de longa iomráiteacha, den chósta agus de thithe solais ar fud na hÉireann ...More Info
Tír Eile
Is ealaíontóir agus coimeádaí é Adrian Kelly a rugadh sa bhliain 1968. Tá a shaol iomlán caite aige in Iarthuaisceart na hÉireann, agus ón bhliain 2000 ar aghaidh tá sé ina choimeádaí i nGailearaí na Gléibe i Mín an Lábáin. Rinne sé staidéar ar an phéintéireacht i gCeardcholáiste ...More Info
The Glass Album Commissions
Ba mhór leis An Gailearaí, Aislann Ghaoth Dobhair, Doire Beag & Féile Ealaíne An Earagail, cuireadh a thabhairt duit bheith linn chun oscailt an taispeántas 'The Glass Album Commissions'
a Cheiliúradh linn ar an Domhnach 7ú Iúil ag 6pm

Sraith saothracha comhaimseartha a thógann a ionspioráid ...More Info
SAMKURA
SAMKURA 17/04/2013 - 21/06/2013

Tugtar an t-ainm SAMKURA ar phlanda beag brat talún a bhfuil duilleog air atá comhdhéanta as gas agus trí dhuillín comhcheangailte. Is focal de chuid na Seoirsia é a chiallaíonn seamair agus a aistríonn mar “trí dhias comhcheangailte le chéile”. Is ionann ...More Info
Inní agus Inniú – Second Sight.   19/01/2013 - 29/03/2013
Inní agus Inniú – Second Sight

Athraíonn an grianghrafadóir, Rachel Giese Brown, radharcanna áilne tírdhreacha Dhún na nGall go scéal feiceálach dramatúil dá cheantracha agus dá dhaoine sna grianghraif dhá dhath seo. I gceartlár a scéil, tá an tEaragal ard ag dianmhúnlú imeachtaí ...More Info
AthBhreithnithe  : Sean Hillen
AthBhreithnithe : Seán Hillen

13u Deireadh Fómhair - 21 Nollaig

Tógadh Hillen in Iúr Cinn Trá i gContae an Dúin. Rinne sé staidéar sa Choláiste Ealaíne i mBéal Feirste, sa London College of Printing, agus sa Slade School of Fine Art. Tá sé iomráiteach as a chuid saothar fótamontáise ...More Info
Spré Solais: Kindlings
An Spré Solais: tá an taispeántas seo, atá a chur ar fáil ag An Gailearaí i nGaoth Dobhair, tiolactha i gcuimhne an ealaíontóra Teresa Kennedy, a fuair bás ar na mallaibh, mar aitheantas ar a cuid tacaíochta agus a gríosadh gan scíth d’ealaíontóirí an cheantair. Bhí Teresa Kennedy agus ...More Info
Talamh Dóite le Seán Ó Flaithearta
An nós atá ann tine a lasadh ar an chaorán leis an talamh a ghlanadh is bun leis an bhailiúchán úr seo de shaothair ealaíne ilmheán. Tá ár agus lot fite tríd. Fiosraíonn an chré dhúloiscthe an dearcadh atá again faoi cheisteanna timpeallachta agus pobail. Nochtan an talamh dóite sraitheanna ...More Info
Spiorad Dhún na nGall: Íomhaí ó Dhún na nGall le Derek Hill agus a chairde
Spiorad Dhún na nGall: Íomhaí ó Dhún na nGall le Derek Hill agus a chairde

31 Márta - 22 Meitheamh
Fáilte raibh gach duine.

Taispeántas do pictiuir de Dhun na nGall roghnaithe o bhailiúchán Derek Hill, le Derek Hill é féin agus a mhórán cuairteoirí ealaíonta;

Is iomaí duine ...More Info
Ar an Chearnóg
Barbara Freeman
14 Nollaig-10ú Márta 2012

Suilteáil Amharc-Fuaime leis an chumadóir Joel Cathcart


Chomhoibrigh an t-ealaíontóir Barbara Freeman leis an chumadóir Joel Cathcart chun an saothar seo dealbhóireachta, líníochtaí agus fuaime a chruthú. Ba é Gailearaí agus Stiúideo ...More Info
Stoney Road Press
Stoney Road Press sa Ghailearaí / Stoney Road Press at An Gailearaí

Patrick Scott
William Crozier
Donald Teskey
Barrie Cooke Dorothy Cross
Felim Egan
Alice Maher
Mick O’DeaSeán McSweeney
Barbara Rae
Maria Simonds Gooding
Amelia Stein


Is ionad eagarthóireachta ...More Info
Ciall 2011
An Phríomh Duaisbhuaiteóir €5,000 – Seán Ó Flaithearta
2 Rogha na Moltóirí €1,000 - Angie Shanahan agus Geraldine O'Reilly

'Sense' is ea an lom-aistriúchán ar Ciall.

Ina leabhar Sailing for Home, tá an méid seo le rá ag an scríbhneoir Theo Dorgan i Leith na teanga 'the ...More Info
An N56. Aistear Grianghrafadóireachta le Declan Doherty
Cuireann An Gailearaí, i gcomhpháirtíocht leis an Oifig Ealaíon Poilbí, Comhairle Chontae Dhún na nGall agus leis an Ionad Cultúrtha Réigiúnach, grianghrafanna áille leis an ngrianghrafadóir cáiliúl Declan Doherty i láthair. Tá na híomhánna seo cumtha go greanta agus go healaíonta ...More Info
Maurice Galway 'Drying in the Rain'
Taispeántas oscailt 4 Iúil, 2010 ag 6:00
Beidh Taispeántas ar aghaidh go dtí 2010/08/28

Scannán agus Líníochtaí coimisiúnaithe ...More Info
Cuisle ag Ardú
Ar an 9ú Aibreán 2010 ar 8 in
Exhibition will continue until 19.06.2010

Tá ceithre ealaíontóir, atá ina gcónaí agus ag obair ar chósta thiar na hÉireann, roghnaithe ag An Gailearaí le comh-thaispeántas a chur ar siúl faoin teideal Cuisle ag Ardú. Nochtann an seó comhoibritheach seo ...More Info
Dinnseanchas II
De Sathairn 31. Deireadh Fomhair - De Sathairn 19. Nollag 2009: “Dinnseanchas II”

Dinnseanchas l 2008 In earrach na bliana 2008, chuidigh Nuala agus Bernadette le grúpa pobail as ceantair Theilinn – Gleann Cholm Cille – Cill Chartaigh, i nDeisceart Dhún na nGall, Dinnseanchas áitiúil a bhailiú ...More Info
Páip.Eal - Works on Paper
Is cúis mhór athais agus bróid é don Ghailearaí an taispeántas físealíne “Páip.Eal – works on paper” a fhógairt. Is é seo an 56ú taispeántas atá curtha os comhair an phobail ag an Ghailearaí. Chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ócáid stairiúil seo, tá an Ghailearaí ag cur meascán ...More Info
Féile Ealaíne Earagail - 2009
An Gailearaí, An Fál Carrach in Association with Earagail Arts Festival Presents

Taispeántas: ‘Titim Icarus’: Katrina Quille
An Gailearaí, An Fál Carrach

Beidh an taispeántas ar siúl go dtí an 25 Lúnasa. Cead Isteach: Saor in aisce don phobal.
Oscailte oifigiúil: Dé hAone, 3 Iúil, ...More Info
Titim Icarus - The Fall of Icarus, Katrina Quille 2009
"..Ina shaothar maolaithe sonraíoch, cuireann Quille iallach orainn amharc síos ar an talamh ó airde neamhchinntithe (idir grian agus tonn). Ina chuid péintéireachta de thaoidí trá, scrúdaíonn an t-ealaíonóir i ndáiríre doimhne na tanúlachta lasmuigh agus laistigh araon. Mar atá ...More Info
Taobh le mo Bhróidnéireacht Churtha / Beside My Buried Embroidery, Ian Gordon, 2009
Taobh le mo Bhróidnéireacht Churtha

Tá stair suntasach taispeántais ag Ian Gordon, an t-ealaíontóir iomráiteach as Dún na nGall. D’fhreastail sé ar an Wimbledon School of Art go luath sna seachtóidí, uair gurbh é an dearcadh cultúrtha comhaimseartha gur rud neamhábhartha, fiú seanaimseartha, ...More Info
Saothar Nua - Marie O'Donoghue / Turas Samhlaíoch - Sr. Clair Dillon 2008
I mbliana, tá An Gailearaí ag ceiliúradh cothrom deich mbliana a bhunaithe, 1998-2008. Le tús a chur lenár gcéad chlár bliantúil inár n-ionad úr, thug muid cuireadh don bheirt seo a leanas a gcuid saothar a chur ar taispeántas: Marie O’Donoghue, atá ina cónaí agus ag obair sa cheantar ...More Info
"T3 - T4"  Sarah Lewtas 2008
‘T3-T4’ is a series of 3 short films, Installations and works on paper inspired by a period of illness three years ago caused by an underactive thyroid. The symptoms of this illness included changed states of consciousness where time and the significance of day to day events were altered. The medical ...More Info
Taispeántas na Nollaig 2006
D'oscail an taispeántas i gCeardlann na gCroisbhealach ar an Sathairn 9 Nollaig idir 2.00 agus 5.00in. Bhí suas le dhá scór píosa ealaíne ar thaispeáint agus cuid mhór acu sin le díol. Is ealaíontóirí ón chondae a bhí i gceist ó gach aon choirneáil ó Ailt an Chorrain go Bun Cranacha ...More Info
Bernadette Cotter - Neartú 2006
Osclóidh taispeántas de nua shaothar ealaíne dar teideal 'Neartú' in An Gailearaí, Ceardlann na gCroisbhealach ar an 23 Mean Fómhair 2006 ar an 8 a' chlog. Le dhá bhliain anuas, tá an t-ealaíontóir Bernadette Cotter tar éis tréimhsí cónaithe a chaitheamh i dTeach an tSléibhe, Mín an ...More Info
John Mc Hugh - Mean Fómhair 2006
Tá an dealbhóir John Mc Hugh ina chónaí in Acaill. Baineann a shaothar go díreach leis an tírdhreach atá sa chomharsanacht agus le timeallacht thógtha an tsráidbhaile. Bíonn John ag obair go dlúth leis an phobal áitiúil.

Tá taispeantáis tugtha aige in Éirinn – sa Project Arts ...More Info
(ath)bhailiúchán: (re)collection - Jill McKeown 2006
Chuir an t-ealaíontóir Jill McKeown isteach tréimhse chónaitheach ar na mallaibh i dTeach an tSléibhe, áis d'ealaíontóirí chónaitheacha atá curtha ar fáil ag Cló Ceardlann na gCroc i Mín á Leá, Gort an Choirce. Tá an taispeántas seo mar thoradh ar an obair a rinne sí le linn na tréimhse ...More Info
Éire le Díol - Liam de Frinse 2006
Is é an 'World for Sale', an ionsamhail atá tógtha in Abu Dhabi, Dubai, mar fhorbairt do thionscal na turasóireachta, a spreag an teideal don saothar is déanaí seo ón ealaíontóir Liam de Frinse as Béal Feirste. Tá sé ag díriú méire ar an dearcadh atá ag tomhaltóirí sa lá atá inniu ...More Info
Réamhfhocail Aduaidh 2006
Ealáin ó Thrioblóidí an TuaiscirtI ndeireadh na seachtóidí agus sna hochtóidí, bhí dhá choincheap, docht agus gaolmhar, ina mbunchúis leis na gnóthaí ealáine éagsúla. Is iad sin áit agus féiniúlacht. An áit ina bhfuil muid, an dearcadh atá againn, na rudaí a chruthaíonn agus ...More Info
Aislingí na Rossan, Kate Doogan 2006
Kate Doogan

Is ‘den’ fharraige í Kate Doogan, ealaíontóir a bhfuil cónaí uirthi in Ailt an Chorráin. Ta dúchas na farraige go smior inti. Tháinig teaghlach a hathar go léir as Inis Caorach, oileán cothrom lom píosa beag amach ó thír mór, áit a raibh an aimsir chomh tíoránta sin ...More Info
Aislingí na Rossan, Heidi Nguyen 2006
Heidi Nguyen

Rugadh agus tógadh Heidi i bPáras na Fraince. Ba as an tSualainn a máthair agus ba as Vítneam a hathair – cúlra a thug dearcadh domhanda do Heidi. I ndiaidh di a cúrsa i gcoláiste ealaín a chríochnú, chaith Heidi deich mbliana sa Fhrainc mar mhaisitheoir leabhar agus mar ...More Info
Ceant Carthana - Ealaín an Chairdis 2005
Beidh ceant carthana coimisiúnaithe ar siúl in Amharclann an Ghrianáin Leitir Ceanainn ar an Satharn 3ú Nollaig ó 2.30i.n.- 5.30i.n. Séard a bheas ar díol sa cheant nuálaíoch seo ná ochtó píosa ar leith ó shaothar scríbhneoirí, dearcealaíontóirí agus ceoltóirí mór le rá na hÉireann ...More Info