Paul Cotter

Micheál Ó Nualláin - Siarghabhálach

Paul Cotter
Micheál Ó Nualláin - Siarghabhálach

Micheál Ó Nualláin - Siarghabhálach

Cuireann An Gailearaí & Slí na gCopaleen i láthair

Siarghabháil ar cuid saothair Micheál Ó Nualláin

Tháinig Micheál Ó Nualláin ar an tsaol sa Charraig Dhubh sa bhliain 1928, an duine ab óige den 12 páiste a bhí Michael Victor agus Agnes (née Ní Gharmaile) Ó Nualláin. Ba é a dheartháir, Brian, an scríbhneoir ab fhearr aithne air mar Flann O' Brien/Myles na gCopaleen. Nuair nach raibh sé ach naoi mbliana d’aois, bhain Micheál scoláireacht bliana chuig an Choláiste Náisiúnta Ealaíne. Chuaigh sé ar ais chuig an choláiste sin nuair amháin a chríochnaigh sé a chuid oideachais dara leibhéal, an uair seo le scoláireacht trí bliana. Fuair sé a chéim sa bhliain 1952 agus an bhliain chéanna bronnadh dámhachtain air ón Rannóg Ealaíne de na Cluichí Oilimpeacha i Helsinki.

D’oibrigh sé mar ealaíontóir/dearthóir neamhspléach, ansin mar mhúinteoir ealaíne agus sa bhliain 1965 ceapadh é mar Chigire Ealaíne sa Roinn Oideachais. D’éirigh sé as in 1993. Bhí ceithre thaispeántas aonair aige i mBaile Átha Cliath agus taispeántas i gcomhpháirt le Jack Yeats i dToronto in 1971. Is féidir a shaothar a fheiceáil i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann agus i ngailearaithe éagsúla eile ar fud an domhain ó Boston go Barcelona. Lena chois sin, d’fhoilsigh sé léaráidí faoin ainm cleite Kilroy.

Cónaíonn Micheál i mBaile na Manach lena bhean chéile Ann. Tá ceathrar clainne acu. Baineadh úsáid as portráid Mhichíl dá dheartháir, Brian, ar stampa comórtha a chuir An Post amach sa bhliain 2011 i gcuimneacháin céad bliain ar bhreith Flann O'Brien. I mbliana, táimid ag ceiliúradh cothrom an lae 50 bliain ó fuair Flann O'Brien bás.

Micheál Ó Nualláin - A Retrospective

An Gailearaí & Slí na gCopaleen present

A retrospective of the work of Micheál Ó Nualláin

Micheál Ó Nualláin was born in 1928 in Blackrock, the youngest of the 12 children of Michael Victor and Agnes (née Gormley) Ó Nualláin. His brother Brian is the writer known as Flann O' Brien/Myles na gCopaleen. At the age of 9 Micheál won a year's scholarship to the National College of Art. He would return to the college after completing his secondary education in Blackrock College, this time with a three year scholarship. He graduated in 1952 & received an award from the Art Section of the Olympic Games in Helsinki the same year.

He worked as a free lance artist/designer, then an art teacher and in 1965 was appointed Art Inspector in the Department of Education. He retired in 1993. He has held four one-man exhibitions in Dublin & in 1971 jointly exhibited with Jack Yeats in Toronto. His work can be seen in the National Gallery of Ireland and in various other galleries throughout the world from Boston to Barcelona. He has also published illustrations under the pseudonym Kilroy.

Micheál lives in Monkstown with his wife Ann. They have four children. Micheál's portrait of his brother Brian was used on the commemorative stamp released by An Post in 2011 on the centenary of Flann O'Brien's birth. This year we commemorate the 50th anniversary of Flann O'Brien's death.

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.