Paul Cotter

Ar An Nádúr

Paul Cotter
Ar An Nádúr

AR AN NÁDÚR

Selena Mowat

Is ealaíontóir as Albain í Selena Mowat a raibh cónaí uirthi i nDún na nGall ar feadh ceithre bliana, ón bhliain 2010 go dtí 2014. I ndiaidh di cuairt ghairid a thabhairt ar an chontae sa bhliain 2009, thit sí i ngrá lena ‘dhraíocht agus a charachtar buan’, spreagtha ní amháin ag an raon tire ilchineálach mealltach, a mheall oiread ealaíontóirí diomaite di, ach a chultúr caomnaithe agus spiorad fáilteach an phobail. Ba iarléachtóir í i Líníocht agus i bPéintéireacht i nDuncan in Jordanstone, Ollscoil Dundee, áit a bhfuair sí a céim in 2002. Thaispeáin Selena a cuid saothar go leitheadach ar fud na hAlbna, sa RA agus in Eoraip agus bhain sí Ealaíontóir Portráid na Bliana d’Éirinn, de chuid Sky Arts, a craoladh ar teilifís sa bhliain 2013.

Le linn di a bheith ina cónaí i nDún na nGall, thum Selena í féin i bpobal na n-ealaíontóirí áitiúla. Bhunaigh sí an iris ZWEEF agus comhbhunaigh sí comharghrúpa d’ealaíontóirí áitiúla ar ar tugadh AVANT GARDA a bhí rannpháirteacht sa bhliain 2013 i gcónaitheacht, maoinithe ag Cultúr Éireann, in Aix de Provence sa Fhrainc. Cé go n-oibríonn sí go mórmhór in olaphéint, tá sí ina tacadóir daingean de bheith ag obair go comhoibríoch laistigh den phobal le déantóirí scannán, ceoltóirí agus taibheoirí. Léirigh sí roinnt scannán, tionscadail ceoil agus imeachtaí lasmuigh dá cleachtas gairmiúil péintéireachta.

I ndiaidh di bheith ina cónaí sa Ghearmáin le ceithre bliana anuas, beidh Selena ag taiscéaladh idéil útópeacha tríd a cuid oibre mar ealaíontóir comhoibríóch. Siocair go dtáinig sí ar an tsaol in Albain agus gur thaistil sí go leitheadach i rith a hóige, tá cur chuige Selena i ndéanamh ealaíon ná gníomhú mar chainéal faisnéise, ag cruinniú earraí cuimhneacháin (grianghraif, cártaí poist, scéalta béaloidis, clúdaithe albaim, altanna irise) sa dóigh chéanna is a nglacfadh sí isteach an domhain le linn dí a bheith ag taistil in hóige. I measc an saothar don taispéantas seo, beidh péintéireacht ar an mhórscála a rinneadh in Éirinn agus sa Ghearmáin i mbliana, áit a gcaithfidh sí a cuid ama ag athlorg a téama coitianta d’aitheantas maidir leis an timpeallacht.