Cartlann Taispeántas

Cuimhnímis le Chéile

Meitheamh 2018


Cuimhnímis le Chéile
Thosaigh Maria Gasol Boncompte ag déanamh obair dheonach i nÁras Ghaoth Dobhair 3 bliana ó shin agus dhírigh sí ar chuid de na daoine a raibh galar Alzheimer orthu.

Thug sí faoi deara go gcaitheann siad cuid mhór ama ina suí agus de thairbhe gur maith léi a bheith ag tarraingt pictiúir, bheartaigh sí iad a sceitseáil. Bhí mé ag iarradh díriú ar na léargais a fuair mé, corr uair gealáin bheaga: a gcuid miongháirí, corr ghreann, an dóigh inar tháinig meanma iontu le ceol, an dóigh inar las a gcuid aghaidheanna suas nuair a bhíodh páiste óg thart san áit”.


Ba é seo an chéad ruathar a thug Maria isteach i rannpháirtíocht na healaíne pobail agus thosaigh sí mar sin ar an togra ealaíne seo. Fuair sí i dteagmháil le teaghlaigh an othair chun an smaoineamh a bhí aici a mhíniú daofa agus lena gcead a fháil. Fosta, bhí sí ag iarraidh foghlaim faoina saol agus thosaigh sí a chruinniú eolais ar an mhuintir a raibh grá acu díofa: cá leis a raibh siad cosúil, a stair teaghlaigh, cad a rinne siad agus cad é a thug fios a ngnó daofa sular éirigh siad tinn – &rl. Bhí Maria ábalta grianghraif teaghlaigh agus cuimhní a fháil agus a chur le chéile mar fhíseán gairid. Tá freagairt agus aiseolas na dteaghlaigh rannpháirteach go hiontach ar fad agus is mar gheall ar an chuidiú a thug sibhse atá an taispeántas seo ann.

Leagann an togra seo béim ar dhá chineál rannpháirtí: go speisialta na daoine atá sna pictiúir agus ansin na teaghlaigh a thabhrann tacaíocht dá ngaolta. ‘Sé príomhaidhm an duine muinteartha ná cúram laethúil a thabhairt don duine a bhfuil grá acu dó nó di agus ag freastail ar a gcuid riachtanais mothúchana, fisiceacha agus intinne agus is é seo iarracht agus íobairt chróga. Ón togra seo, d’fhoghlaim muid go bhfaigheadh teaghlaigh i bhfad níos mó tairbhe as cúram faoisimh agus tacaíocht.


Tá na hothair a dtugtar cuntas orthu anseo sa Ghailearaí ina mbaill aonair, ilchineálach agus sainiúil go hiomlán dár bpobal. Cé go mbfhéidir go bhfuil á gcuimhní caillte acu, cuireann an togra seo i gcuimhne dúinne á bpearsanacht, á spéiseanna, á dteaghlaigh níos leitheadaí agus á saol roimhe seo. D’obair gach grúpa teaghlaigh atá anseo ar mhaithe leis na cuimhní iontacha seo a choinneáil beo.

Cuimhnímis le chéile…….