Paul Cotter

Inní agus Inniú –Second Sight

Paul Cotter
Inní agus Inniú –Second Sight

Eanáir - Márta 2013.

Inní agus Inniú – Second Sight
Athraíonn an grianghrafadóir, Rachel Giese Brown, radharcanna áilne tírdhreacha Dhún na nGall go scéal feiceálach dramatúil dá cheantracha agus dá dhaoine sna grianghraif dhá dhath seo.

I gceartlár a scéil, tá an tEaragal ard ag dianmhúnlú imeachtaí laethúla na gcainteoirí dúchais Gaeilge. Ar an imeall, tchíthear na mionsonraí eisceachtúla suntasacha a thugann grianghrafadóir faoi deara, grianghrafadóir a thógann a ham le héirí eolach ar áit faoi leith, ar a stair speisialta agus ar shaol na muintire a chónaíonn san áit.

Thar aon bhliain déag agus corradh, thagadh Rachel Giese Brown go rialta go Gort a’ Choirce agus An Fál Carrach, ceantair inar chaith sí tréimhsí fada. San áit chreagach scoite sin, chuir sí aithne mhaith ar phobal a dtug sí gean agus urraim dóibh le hionracas géarchúiseach.

Tá cónaí fadsaoil ar Rachel Giese Brown i dTruro, Cape Cod, SAM. Nuair amháin a bhí cúigear clainne tógtha aici, chuaigh sí i mbun gairme mar ghrianghrafadóir proifisiúnta. Tháing sí ar a céad turas go hÉirinn sa bhliain 1976 agus faoin bhliain 1981, dhírigh sí a cuid oibre ar cheantar beag in iarthuaisceart na hÉireann, gleann fada ag síneadh idir an Atlantach agus an tEaragail. 

“Cé gurbh í an litríocht agus éirim an cheoil a mheall mé go hÉirinn i dtús báire, ba é drámaíocht leanúnach na n-eilimintí nádúrtha agus saol a bhí ag an am céanna simplí agus casta, a cheap agus a choinnigh mé”, a deir Rachel Giese Brown. Tá dúil mhór aici a bheith ag léamh filíocht na hÉireann agus creideann sí “gur chóir do dhuine grianghraf a léamh díreach mar a léifeá dán”. Bhí an méid seo le rá ag Ciarán Carson ina réamhrá: “Tá na grianghraif seo i gcontrárthacht leis an bharúil atá ag turasóirí d’Éirinn. Dar liomsa go bhfuil saothar Rachel Giese fite fuaite le traidisiún Dinnsheanchais na hÉireann. . . . Déanann gníomh nasc le háit; agus tá súile Rachel Giese i dtólamh ag fiosrú na háite agus ag lorg féidearthachtaí gníomhacha.”

Sa bhliain 1987, foilsíodh 79 grianghraf ón bhailiúchán saothar áirithe seo faoin teideal “The Donegal Pictures”. Rinne Cathal Ó Searcaigh an t-aistriúchán agus ba é Ciarán Carson a scríobh an réamhrá. Tá Rachel Giese Brown ag obair mar ghrianghrafadóir ó shin i leith agus tá taispeántais leitheadacha déanta aici go hidirnáisiúnta. 

Ar mhaithe le cionroinnt chomhaimseartha a chur leis an taispeántas seo agus, b’fhéidir, súl siar a thabhairt ar an achar ama, chomhoibrigh An Gailearaí, agus go háirithe Ray Fallon, le daltaí na 4ú bliana i bPobalscoil Ghaoth Dobhair. Reáchtáil Ray sraith ceardlann inar chuir sé na daltaí ar an eolas fá shaothar Rachel agus inar theagasc sé buntús na fótagrafaíochta dóibh. Tugadh tascanna éagsúla mar obair bhaile do na daltaí agus de réir a chéile chruthaigh siad an saothar atá ar taispeántas anseo. Thig libhse, an lucht féachana, na hathruithe atá tagtha ón chéad thuairisc a rinne Rachel a dheimhniú daoibh féin!

Pobailscoil Gaoth Dobhair Participants
Ashleigh Nic Suibhne, Caoimhe Ní Cholla, Clara Ní Ghallachoir, Holly Nic Pháidín, Kelly Nic Suibhne, Megan Nic Ruairí, Sarah Ní Cholla, Eileen Ní Gairbheith, Megan Níc Eachmharcaigh, Oisín Ó Scolaí, Séan, Pól Mac Mathúna, Noel Mac Pháidín agus Kate Ní Dhomhnaill.