Paul Cotter

Fís na Fuiseoige - Aodh Ó Coileáin

Paul Cotter
Fís na Fuiseoige - Aodh Ó Coileáin

Fís na Fuiseoige

STIÚRTHÓIR: AODH Ó COILEÁIN

In Éirinn ní féidir duine agus áit a scaradh óna chéile. Mhúnlaigh ómós áite samhlaíocht liteartha na hÉireann agus féiniúlacht na nÉireannach ó thús ama. Is scannán faisnéise úr a mhaireann uair amháin é Fís na Fuiseoige a thaiscéalann an ceangal láidir atá idir Daoine agus Áit, mar a léiríonn filiócht Ghaeilge agus dinnseanchas áitiúil. Caitheamh bliain iomlán ag déanamh an scannáin, ag úsáid cineamatagrafaíochta úrscothach, agus tá cuid mhór den tírdhreach le feiceáil ón aer, chomh maith le ón talamh: Oirthear Chiarraí, Leathinis Uíbh Ráthach, Cill Áirne, Cill Mhantáin, Corcaigh, Béal Feirste, Conamara, Gaeltacht Dhún na nGall. Is taiscéaladh iontach radhairc atá sa scannán ar an éagsúlacht an-mhór d’áiteanna logánta in Éirinn ó pheirspictíocht éin, dathmhaisithe ag scéalta áitiúla agus ag an peirspictíocht láidir fileata a chuirtear in iúl i scríbhneoireacht fhilí Gaeilge mór le rá na tíre seo. Céad bliain i ndiaidh Éirí Amach na Cásca, dearbhíonn Fís na Fuiseoige an ceangal Éireannach leis an talamh agus an dóigh inar fhoirmigh sé seo ár gcéadfacht, ár bhféiniúlacht agus ár samhlaíocht. Ag léiriú: Nuala Ní Dhomhnaill, Paddy Bushe, Biddy Jenkinson, Gearóid Mac Lochlainn, Cathal Ó Searcaigh, Jackie Mac Donncha, Louis de Paor, an tOllamh Declan Kiberd, an tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha

The Lark’s View

Director: AODH Ó COILEÁIN

In Ireland person and place are inseparable. Sense of place has shaped the Irish literary imagination and Irish identity from earliest times. Fís na Fuiseoige is a new one-hour documentary that explores the deep connection between People and Place, as expressed in Irish-language poetry and local lore. Filmed over a year using state-of-the-art aerial cinematography, much of the landscape is seen from the air, as well as from the ground: West Kerry, the Iveragh Peninsula, Killarney, Wicklow, Cork, Belfast, Connemara, the Donegal Gaeltacht. The film is a stunning visual exploration of the vast diversity of local places in Ireland as seen from a birds-eye perspective, illuminated by local stories and by the deep poetic perspective expressed in the writings of this country’s leading Irish-language poets. One hundred years after the Easter Rising, Fís na Fuiseoige affirms the Irish connection to the land and how this has informed our sensibility, sense of self and imagination. Featuring: Nuala Ní Dhomhnaill, Paddy Bushe, Biddy Jenkinson, Gearóid Mac Lochlainn, Cathal Ó Searcaigh, Jackie Mac Donncha, Louis de Paor, Prof. Declan Kiberd, Prof. Máirín Ní Dhonnchadha

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.