Cartlann Taispeántas

Lacuna Kate Nolan

Iasc agus Sceallóga
Chuir Dadaí síos mé le iasc agus sceallóga a fháil don dinnéar, díreach cosúil le achan oíche Aoine. 

Ach an uair seo, tig liom a ghabháil liom féin; níl Liam ar bith liom le tuisle a bhaint asam ag gabháil síos an cnoc agus ag tabhairt leanbh orm nuair a thitim. Bhfuil fhios agat, bhí mé trí bliana déag tá trí lá ó shin. Anois nuair atá mé i mo dhéagóir thig le mo dheartháir imeacht leis, droch-chré air! Thig liom rith chomh gasta agus is féidir liom síos an cnoc, ag screadaigh ar na caoirigh, séideoga bána néalta ar an bhealach. Níl i bhfadh le ghabháil agam ar scor ar bith agus tá’s agam achan fheirm, achan teach, achan duine ar feadh an bhealach.

Sin feirm Mhurphy thall ansin. ‘Raibh ‘fhios agat go bhfuair na custaim greim air an tseachain seo caite siocair go raibh a chuid eallaí ar féarach sa Tuaisceart? Bhain siad dosaen ba de. Sin an rud a d’inis Jimí domh ar scor ar bith ach ar ndóigh níl ann ach fidléir boid. Ann ach go n-éisteann sé ar scoil ach is dócha go bhfanóidh sé cá bith. Níl suim dá laghad ag a dheartháir, i gcónaí ar á fón nó thuas ina sheomra nuair atá Jimí amuigh sna páirceanna. Deir sé go mbeidh sé ag amharc fá choinne talamh úr nuair atá sé níos sine. 


Síos an cnoc agus anois tá mé ag imeacht ón bhealach. Tá sé geal go fóill agus ar an tséala sin leanfaidh mé an abhainn an chuid eile den shlí fríd an chlábhar. Níor lig Liam domh ‘seo a dhéanamh chóiche. B’éigean domh i gcónaí a chosán-san a leanúint. Tá an caibinéad iontach mór seo sa tseomra tosaigh againn, agus tá mé rá millteanach mór agus iontach, iontach aosta. D’inis mo mháthair domh gur tharraing m’athair mór é trasna na habhna, trasna an teorann, áit inteacht thart fá seo amach as radharc na gcustaim. Rud atá greannmhar fá dtaobh de ná go dtug sé amach na dráir uilig sa dóigh go mbeadh sé níos éadroime ach choinnigh siad ag líonadh le huisce agus bhí siad dhá uair go trom le tarraingt anall.

Tig liom é a fheiceáil sa tóir ar dhráir ag imeacht le sruth, tuislí a bhaint as ag é ag iarraidh greim a fháil orthu. Sílim go bhfuil Milly ag obair lena hathair anocht sa chipper. ‘Sí mo chara is fearr agus tá aithne againn ar a chéile ó bhí muid ceithre bliana. Tá lá breithe s’aici coicís roimh mo cheannsa agus bíonn cóisir againn le chéile. Champáil muid sa pháirc i mbliana agus d’ordaigh muid bia Síneach a d’ith muid os comhair na tine.

Sin a’ cheád uair ariamh a d’ordaigh muid bia Síneach go dtí’n pháirc. Táimid beirt ag dul isteach sa chéad rang i mbliana ach tá mise ‘gabháil go Béal Átha Seanaidh leis an chuid is mó de na páistí a chuaigh go Paiteagó. Tá sise ag gabháil go hInis Ceithleann siocair go bhfuil sí ina cónaí amuigh an bealach i dtreo an Cheis. Rinne muid socrú ar a lá breithe go mbuailfidh muid suas le chéile gach lá i ndiaidh am scoile agus achan rud a inse dá cheile sa dóigh nach n-athróidh rud ar bith.
Tig liom an chipper a fheiceáil anois agus tá scaifte mór ag cruinniú.

Tá mo bholg ag toiseacht a’ ghliogail. Sílim gur sin Mick ansin. Tá sé ina chónaí sa bhaile mór ach tá sé go hiomlán dall. Tá bata leis le é a threorú thart agus uaireadóir a labhrann. Fosta, cé nach bhfaca mé é ariamh, tá cupa aige a dhéanann trup nuair atá sé chóir a bheith lán sa dóigh nach mbruitheann sé é féin. Tá gáire galánta aige a thig leat a chloisteáil ó mhíle ar shiúl. Deirimse i gcónaí de thaisme ‘an bhfaca tú blah de blah’ agus mothaím go holc ach ní dhéanann seisean ach gáire.

Sin Milly, Rebecca, Tommy, Rich, Jason aggus tuilleadh ag teacht as achan bhealach. Tá boladh na sceallóga ag dul suas i mo ghaosán le goimh milis fínéagar. Caithfidh mé rith go hiontach gasta anois ná ní bheidh sceallóga ar bith fágtha agus cuirfidh m’athair ceist orm caidé’n amaidí a bhí mé a’dhéanamh.

Cruthaíodh an scéal gairid seo ó chomhrá oscailte leis an ghrúpa óige ‘The Forge Cross Border Community Youth Group’, 10- 14 bliana. Scríofa ag Kate Nolan mar chuid de Lacuna.