Cartlann Taispeántas

Aislingí na Rossan — Kate Doogan

Aibreán 2006

Is ‘den’ fharraige í Kate Doogan, ealaíontóir a bhfuil cónaí uirthi in Ailt an Chorráin. Ta dúchas na farraige go smior inti.

Tháinig teaghlach a hathar go léir as Inis Caorach, oileán cothrom lom píosa beag amach ó thír mór, áit a raibh an aimsir chomh tíoránta sin gurbh éigean do bhunadh an oileáin ballaí treisithe a thógáil chun iad féin a chosaint ón tsíon. Nuair a bhí sí ina naíonán, chaith Kate sé mhí ar Inis Mhic an Doirn lena hathair, a bhíodh ag giollacht caorach agus ag iascaireacht – ba ise an leanbh deireanach a chónaigh ar an oileán. Níos moille, i rith a cuid scolaíochta, is iomaí turas iascaireachta a rinne sí in éineacht lena hathair. Chomh maith leis sin, tá an ceol san fhuil ag Kate agus tá sí oilte ar an bhosca ceoil. Tá cuid mhór duaiseanna buaite aici as a cuid ceoil agus tá clú agus cáil uirthi ar fud Dhún na nGall. I ndiaidh do Kate pósadh, thug a cuid ceoil í go Londain, go dtí an Astráil agus go Singeapór. 

Ach sa deireadh thiar thall, agus de thairbhe spreagadh óna máthair agus a deirfiúr, d’fhill Kate ar mhian a croí – an ealaín. Níor tharla sé seo go dtí mí Mheithimh 2005 agus ar an tséala sin, tá suntas mór ag baint leis an saothar atá curtha i gcrích aici san am gairid sin. Cé gur fhreastail Kate ar dhornán ranganna oíche áitiúla, go bunúsacha tá sí féinmhúinte. Ba bheag aird a bhí aici ar nithe a chuirfeadh am amú, macasamhail ‘am de dhíth chun an dóigh le péint a úsáid a fhoghlaim’. Tá a ceird sa dúchas innti. Tá sé intuigthe ón rabharta paiseanta saothair seo go bhfuil ballaí cosanta a hoileáin chruthaitheach tugtha anuas ag Kate.

Ní de thaisme atá a meon inmheánach cruthaitheach thar a bheith láidir – is de bhunadh láidir oileáin í Kate agus ní hiontas ar bith go bhfuil íomhá na farraige in iomlán a cuid péintéireachta. Cuireann a saothar bunaidh forrán ar an tírdhreach – ag fáil aithne air agus ag rá ‘caidé mar atá tú, a fharraige’? Ó thaobh na cruthaitheachta de, tá cuairteanna tugtha aici ar chuanta agus ar bhánna éagsúla agus tuairisciú déanta aici orthu ina cuid canbhás, ag athnuachaint a gaol le háiteanna aithnidiúla. Sa tslí sin, tig leis an ealaíontóir a teanga inmheánach chruthaitheach féin a ‘chluinstin’ and cur in iúl shoiléir a dhéanamh uirthi ansin. Tá an bád ina chomhartha tábhachtach; i dtús báire tá sé ar ancaire i bhfarraigí ciúine, ansin seolann sé amach go bánna agus ar aghaidh leis amach níos faide go dtí an fharraige mhór. Spéisiúil go leor, níl an bád chomh tábhachtach sin sa saothar is déanaí de chuid Kate. Tá brí agus beocht i bhfuinneamh Kate, táirgeann sí flúirse saothar agus, go cruthaitheach , d’fhéadfadh sí seoladh go cuan ar bith. Ach tá rud amháin cinnte dearfa, sé sin go bhfreagraíonn an t-ealaíontóir seo go paiseanta dá bia cothaithe cruthaitheach – soláthar geallta gan teora den chontanam síoraí d’fharraigí scáthánacha spéire.