Cartlann Taispeántas

Teangá Rúnda na gCorr

Iúil 2017

Ghlac sé tamall fada an suiteáil seo a chur le chéile, idir an coincheap físiúil agus suiteáil iarmhír an tsaothair.

Ar ndóigh, ní bheadh taispeántas ar bith do ann murab é leabhar Lorcán Ó Tuathail, ‘Corr Scéal – Crane Notions’, a bhí mar inspioráid don choimisiún úrnua seo sa Ghailearaí. Déanann leabhar cuimsitheach Lorcáin fiosrú ar iarsmaí chultúrtha agus stairiúla na coirre atá anois imithe in éag in Éirinn. Leoga, tá an t-éan seo imithe in éag in Éirinn ó bhí thart fá’n 1500 céad ann agus, i gcuid mhór dóigheanna, tig leis léiriú meafarach a thabhairt ar stadás leochaileachta ár dteanga Ghaeilge féin. 


Chuige seo, choimisinigh An Gailearaí saothair úrnua ón fhile, Cathal Ó Searcaigh, a leagann béim ar rian na teanga caillte den chorr seo agus ar an dóigh seo ag ceiliúradh iarsmaí an éin seo a bhí tábhachtach uair amháin laistigh dár dteanga agus na loirg atá fágtha go fóill.

Chuir muid na saothair úra seo i gcuideachta shaothar cáiliúil an fhile as Albain, Sorley MacLean, ar a dtugtar “A’ Chorra-Ghridheach” – An Corr. Agus é sin a dhéanamhh againn, nascamar na leaganacha cainte agus cultúrtha atá coitianta i nGaeilge na hÉireann agus na hAlban araon, maraon le léiriú a thabhairt ar dhoimhneacht, ar shaibhreas agus ar leochaileacht ár seod luachmhar. Ná téimis an bealach céanna is a chuaigh an corr bhocht.


D’iarr An Gailearaí ar mhórán daoine forbairt agus seachadadh a dhéanamh ar an taispeántas seo, ar a n-áiritear cur i láthair galánta Deirdre Ní Bhraonáin de ‘Amhrán na gCorr’ le Cathal, agus Noreen agus Susan ó chlódóirí Pixalili. D’oibrigh baill an Boird, oibrithe deonacha, an fhoireann agus mórán daoine eile le chéile ar mhaithe leis an saothar úr seo a chur i láthair an phobail agus tá muid fíor bhúioch dóibh. Tá súil ag An Gailearaí go mbeidh sé spreagúil duit.