Paul Cotter

Féile Ealaíne Earagail - 2009 An Gailearaí, An Fál Carrach in Association with Earagail Arts Festival Presents

Paul Cotter
Féile Ealaíne Earagail - 2009 An Gailearaí, An Fál Carrach in Association with Earagail Arts Festival Presents

Beidh an taispeántas ar siúl go dtí an 25 Lúnasa. Cead Isteach: Saor in aisce don phobal.
Oscailte oifigiúil: Dé hAone, 3 Iúil, ag 8.00 i.n., agus beidh sé oscailte don phobal i gcoiteann.  

Taispeántas: ‘Titim Icarus’: Katrina Quille
An Gailearaí, An Fál Carrach

Cuirfidh An Gailearaí taispéantas físealaíne leis an ealaíontóir Connallach, Katrina Quille, i láthair mar chuid de Fhéile an Earagail, 2009. Tá Quille ina chónaí i nGaeltacht Thír Chonaill le 25 bliain anuas, agus tá ról gníomhach agus lárnach aige i saol ealaíne an cheantair ó shin i leith. Is físealaíontóir aitheanta é Quille atá gradam agus ardchaighdeán ealaíne bainte amach aige thar na blianta. Is ealaíontóir ildánach, agus ealaíonta é, agus is mór an mhaise dúinn é go bhfuil sé sásta a shaothar físealaíne a chur ar thaispeántas anseo sa Ghailearaí. Is é ‘Titim Icarus’ an teideal atá ar an taispeántas agus píosaí físealaíne agus líníochta ollmhóra a bheidh iontu, agus is cinnte go mbeidh siad mar ábhar spreagaidh do dhaoine atá dúil agus spéis acu i gcúrsaí físealaíne. 

Turais Threoraithe ar Stiúideonna Ealaíontóirí

Is iad foireann an ghailearaí a fheidhmeoidh mar threoraithe. Taistileoidh na rainnpháirtithe ar bhus agus cuirfear lón ar fáil dóibh in Ionad Cois Locha. Tá líon na n-áiteanna ar an turas teoranta agus ní mhór áít a chur san áireamh roimh réidh. Tuilleadh eolais le fáil ón nGailearaí.
Táílle: €15 don lá

Tabharfar deis don phobal turas a thógáil thart ar na stiúideonna atá ag físealíontóirí sa cheantar. Is turas aon lá atá i gceist agus reachtálfar dhá thuras thar thréimshe dha lá; ar an Satharn 11 Iúil agus ar an Domhnach 12 Iúil, ó 10.00 r.n. go dtí 4.00 i.n. Is deis iontach é seo léargas a fháil ar shaol an ealaíontóra agus tuiscint a fháil ar na modhanna oibre agus na modhanna cleachtais a bhíonn ag físealaíontóirí. Beidh Sarah Lewtas agus Ian Gordon i measc na n-ealaíontóirí a bheidh páirteach sa turas.

Físealaíontóirí na hÉireann’’ – Clinic Eolais

Beidh an chlinic ar siúl ar an Satharn 11 Iúil (10.00 r.n. go dtí 2.00 i.n. agus 3.00 i.n. go dtí 5.00 i.n.). 
Níl aon chostas i gceist

le fáil faoi thréimhsí cónaithe, faoi choimisiúin agus faoi gach cabhair agus comhairle atá curtha ar fáil d’fhísealaíontóirí. Tabharfar comhairle faoi na scéimeanna deontais, faoi fhoirmeacha iarratais agus faoin phróiseais deontais agus beidh eolas le fáil faoi go leor réimsí eile a bhaineann leis an fhísealaíon.

Tuilleadh eolais faoi na imeachtaí thuasluaite le fáil ag:
An Gailearaí, 074 9165594, 
ceardlann@eircom.net, www.angailearai.com