Paul Cotter

Féile Ealaíne Earagail - 2009 An Gailearaí, An Fál Carrach in Association with Earagail Arts Festival Presents

Paul Cotter
Féile Ealaíne Earagail - 2009 An Gailearaí, An Fál Carrach in Association with Earagail Arts Festival Presents

Imeachtaí le linn Fhéile an EaragailAn GailearaíAn Fál Carrach

Taispeántas

‘Titim Icarus’ / ‘The Fall of Icarus’ : Kevin Quille

Cuirfidh An Gailearaí taispéantas físealaíne leis an ealaíontóir Connallach, Kevin Quille, i láthair mar chuid de Fhéile an Earagail, 2009. Tá Kevin ina chónaí i nGaeltacht Thír Chonaill le 25 bliain anuas, agus tá ról gníomhach agus lárnach aige i saol ealaíne an cheantair ó shin i leith. Is físealaíontóir aitheanta é Kevin atá gradam agus ardchaighdeán ealaíne bainte amach aige thar na blianta. Is ealaíontóir ildánach, agus ealaíonta é, agus is mór an mhaise dúinn é go bhfuil sé sásta a shaothar físealaíne a chur ar thaispeántas anseo sa Ghailearaí. Is é ‘Titim Icarus’ an teideal atá ar an taispeántas agus píosaí físealaíne agus líníochta ollmhóra a bheidh iontu, agus is cinnte go mbeidh siad mar ábhar spreagaidh do dhaoine atá dúil agus spéis acu i gcúrsaí físealaíne. Oscailte oifigiúil: Dé hAone, 3 Iúil, ag 8.00 i.n., agus beidh sé oscailte don phobal i gcoiteann. Beidh an taispeántas ar siúl go dtí an 25 Lúnasa. Cead Isteach: Saor in aisce don phobal.

Turais Threoraithe ar Stiúideonna Ealaíontóirí

Tabharfar deis don phobal turas a thógáil thart ar na stiúideonna atá ag físealíontóirí sa cheantar. Is turas aon lá atá i gceist agus reachtálfar dhá thuras thar thréimshe dha lá; ar an Satharn 11 Iúil agus ar an Domhnach 12 Iúil, ó 10.00 r.n. go dtí 4.00 i.n. Is deis iontach é seo léargas a fháil ar shaol an ealaíontóra agus tuiscint a fháil ar na modhanna oibre agus na modhanna cleachtais a bhíonn ag físealaíontóirí. Beidh Kevin Quille agus Ian Gordon i measc na n-ealaíontóirí a bheidh páirteach sa turas. Is iad foireann an ghailearaí a fheidhmeoidh mar threoraithe. Taistileoidh na rainnpháirtithe ar bhus agus cuirfear lón ar fáil dóibh in Ionad Cois Locha. Tá líon na n-áiteanna ar an turas teoranta agus ní mhór áít a chur san áireamh roimh réidh. Tuilleadh eolais le fáil ón nGailearaí. Táílle: €15 don lá.

Físealaíontóirí na hÉireann’’ – Clinic eolais.

Cuirfidh Físealaíontóirí na hÉireann, i gcomhpháirtíocht leis an Ghailearaí, clinic eolais faoi chúrsaí físealaíona ar siúl ar an 11 Iúil sa Ghailearaí ar an Fhál Carrach. Is deis iontach é seo d’fhísealaíontóirí agus don phobal a bheith ar an eolas faoi na deiseanna, na deontais agus na hacmhainní atá curtha ar fáil d’fhísealaíontóirí na tíre seo. Beidh eolas le fáil faoi thréimhsí cónaithe, faoi choimisiúin agus faoi gach cabhair agus comhairle atá curtha ar fáil d’fhísealaíontóirí. Tabharfar comhairle faoi na scéimeanna deontais, faoi fhoirmeacha iarratais agus faoin phróiseais deontais agus beidh eolas le fáil faoi go leor réimsí eile a bhaineann leis an fhísealaíon.

Beidh an chlinic ar siúl ar an Satharn 11 Iúil (10.00 r.n. go dtí 2.00 i.n. agus 3.00 i.n. go dtí 5.00 i.n.). Ní mhór áít a chur san áireamh roimh réidh mar go bhfuil líon na n-áiteanna teoranta. Níl aon chostas i gceist.

Tuilleadh eolais faoi na imeachtaí thuasluaite le fáil ag:

An Gailearaí, 074 9165594,

ceardlann@eircom.net, www.angailearai.com

Earagail Arts Festival Activities An Gailearaí An Fál Carrach Exhibition

‘The Fall ofIcarus’

Kevin Quille

An Gailearaí presents local artist Kevin Quille to coincide with this years Earagail ArtsFestival. Kevin has livedin the Donegal Gaeltachtafor the last 25 years and has fully participated in arts activities throughout this time. He is both an established and accomplished artist of great merit: his works are both skilful and exquisite and An Gailearaí is honoured to present his latest works. The exhibition entitled ‘The Fall of Icarus’ will host large scale paintings and drawings, a ‘must see’ for any one interested in the visual arts.Formal Launch: Friday 3rdJuly at 8.00pm, open to the public. FREE Exhibition continues until 29th August.

Artist Studio Guided Tours

An Gailearaí will provide 2 one day guided tours of local artist’s studios on Sat 11th& Sun 12th July from 10am–4pm. This is a great opportunity for members of the public to have a closer look at the working life of some of our local artists.Participants will all travel by mini bus accompanied by An Gailearaí staff and lunch will be available at Ionad Cois Locha, Dunlewey. Participating Artists include Ian Gordon and Kevin Quille. Please meet at An Gailearaí at 10am.Numbers are limited and booking is essential.Please contact An Gailearaí for itinerary. €15 per day

‘Visual Artists Ireland’

Information Clinic

In association with Visual Artists Ireland, An Gailearaí has invited their WesternRepresentative to host a V.A.I. Clinic on Saturday 11th July at its gallery in Falcarragh. Arts practitioners, arts groups and other interested parties can learn about artistic opportunities, residencies, project applications, funding applications and networking.Clinic hours are: Sat 11th July, 10 am–2 pm and 3pm–5pm. Places are limited and booking is recommended.

FREE

For any further information about any of the above please contact:

An Gailearaí, 074 9165594,

Ceardlann@eircom.net, www.angailearai.com


Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.