Cartlann Taispeántas

(ath)bhailiúchán — Jill McKeown

Meitheamh 2006

Chuir an t-ealaíontóir Jill McKeown isteach tréimhse chónaitheach ar na mallaibh i dTeach an tSléibhe, áis d'ealaíontóirí chónaitheacha atá curtha ar fáil ag Cló Ceardlann na gCroc i Mín á Leá, Gort an Choirce. Tá an taispeántas seo mar thoradh ar an obair a rinne sí le linn na tréimhse sin. 

Shílfeadh duine i dtús báire gur saothar an-phearsanta atá sa taispeántas seo ach ní hamhlaidh atá ar ndóigh. Scrúdaíonn an saothar seo an gaol atá idir mionsonra-áit-cuimhne-bailiúchán.
Déanann an t-ealaíontóir taiscéaladh níos doimhne ar an ról a imríonn 'rud' nó 'nithe' inár n-athchuimhní le cois an nádúr pearsanta faoi leith a bhaineann lena leithéid sin. Cé go bhfuil an móitíf bheag nó an rud a spreagann cuimhní cinn thar a bheith pearsanta, is feiniméan é atá leitheadach ar fud an domhain. Tig le nithe ar leith, macasamhail clocha, fiú má tá siad tagtha as áit eile, teannas a chur lenár gcuimhne ar áit agus ar am. Tig le teach, coirnéal staighre nó cairpéad comhcheangal smaointe a mhúscailt agus a thagann chun buaice sa rud ar a dtugann muid cuimhne air. Is dócha gurb iad cuimhní croineolaíocha ónár n-óige is láidre ná ní amháin go gcuimhníonn muid an cairpéad ach fosta na slámáin - tagann cuimhne ar a mboladh agus an dóigh ar mhothaigh siad ar ais chugainn.

Cuireann formhór againn albaim de ghrianghrafanna i dtoll a chéile, cruinníonn muid ornáidí agus nithe beaga cuimhneacháin agus coinnionn muid go cúramach iad. Don ealaíontóir, is ionann an chuimhne ordúil seo le cartlann phearsanta - as uaidh seo a thagann an tagairt do leabhair. Agus siocair go bhfuil na leabhair seo lámhdhéanta, tá níos mó béime leagtha ar ghrinn-nádúr pearsanta an chuimhne. Le linn a tréimhse chónaitheach, d'aithin an t-ealaíontóir nach gníomh é atá srianta d'áit ar leith atá i gcur in eagar agus in ord ár gcuimhní cinn, cibé inár n-intinn nó go fisiceach, agus ansin ag athbhailiú na cuimhní sin. Léiríonn an cása, nó an 'suitcase'- comhartha na gluaiseachta agus na soghluaiseachta - '(ath)bhailiúchán' go deismir mar fhéile aistritheach. Ar an tséala sin, tig le cuimhne a bheith amhail le hiarsmalann phearsanta atá inathraithe agus soghluaiste.

Is é Ian Joyce a rinne an oscailt oifigiúl, Stiúrthóir Cló Ceardlann na gCnoc agus is ansin a chaith Jill an tréimhse cónaithe. Léanfaidh an taispeántas go dtí an 14 Meitheamh. Fáilte roimh gach aon duine isteach. Tá an taispeántas saor in aisce.