Cartlann Taispeántas

AthBhreithnithe : Sean Hillen

Oct 13th - Dec 21st, 2012

AthBhreithnithe
Tógadh Hillen in Iúr Cinn Trá i gContae an Dúin. Rinne sé staidéar sa Choláiste Ealaíne i mBéal Feirste, sa London College of Printing, agus sa Slade School of Fine Art.

Tá sé iomráiteach as a chuid saothar fótamontáise atá déanta de réir na teicníce ‘traidisiúnta’ le sceanóg agus gliú, stíl atá tarraingteach don lucht inteachtach agus don choitiantacht araon. Tá mórán taispeántas tugtha aige agus déantar staidéar ar a chuid saothar go forleathan.


Tá an t-eagrán úrnua seo de phriontaí mhórscála, a bhaineann an t-anáil de dhuine ar á bhfeiceáil, ó bhailiúchán dar teideal WHAT'S WRONG? with The Consolations of Genius, tá siad cruthaithe ó scanadh iontach ardtaifeach dá chuid saothar montáise agus tugann an méid mionghnéithe úrnua atá sonraithe léargas úr ar shaothar Hillen agus as sin a fhaigheann an taispeántas a theideal.

Lena chois sin, tá priontaí níos lú (agus níos saoire) ar taispeántas, chomh maith le roinnt buncholláisí nach bhfacthas ach go hannamh.Rinneadh na priontaí a tháirgeadh i gcomhar leis an Copper House Gallery i mBaile Átha Cliath, gailearaí inar taispeánadh iad den chéad uair níos luaithe i mbliana. Tá meáchan de chóir a bheith gigibheart an ceann sna scanacháin a bhí de dhíth chun na priontaí ollmhóra a tháirgeadh agus léiríonn siad gearradh sceanóige an ealaíontóra agus gach uile phonc den bhunábhar go hiontach sonrach.


Nuair a bhí sé ag déanamh staidéir ar na healaíona, ba ghnách le Hillen a bheith ag taisteal idir Éirinn agus Sasain ar feadh dornán blianta agus tharraing sé mórán grianghraf de na trioblódí sa Tuaisceart. Siocair go raibh sé dubh dóite den easpa deise a bhí ann chun a chuid pictiúr a thaispeáint, thosaigh sé á gcur isteach i saothair fótamontáise. Sa deireadh, thosaigh sé ag glacadh pictiúr díreach ar mhaithe leis an fótamontáis, saothar a chleachtaigh sé ó sin ar aghaidh. 


Tá teidil fhada ghreannmhara ar chuid mhór de na saothair seo, leithéidí "Sr. Faustina Appears In LondoNewry, Miraculously Preventing the Illegal Photography of Members of The Security Forces...". (Go teicniúil, bhí agus tá sé mídhleathach pictiúirí a ghlacadh de na fórsaí slándála).

Cé go bhfuil siad aorach agus cineál conspóideach, thaitin na saothair seo le muintir na Breataine agus rinneadh iad a fhoilsiú go forleathan ar chlúdaigh irisleabhar macasamhail Creative Camera agus an Royal Photographic Journal.

Sa bhliain 1993, tháinig sé ar ais go hÉirinn agus thosaigh sé ar sraith úrnua dar teideal IRELANTIS. Nuair a amharcann duine orthu i dtús báire, feictear hibrid choimhthíoch de ghnáthchártaí poist measctha isteach i ‘ndomhan eile’ fantaiseach, ach níl na colláistí seo, ina léirítear sainchomharthaí ó gach cearn d’Éirinn, níl siad mórán níos mó ná cártaí poist agus go minic cuireadh le chéile iad faoi mhicreascóip.

Déanann Hillen na pictiúirí cumhiúla seo, atá bunaithe go minic ar chártaí poist cháilíula John Hinde, a oiriúnú ar mhaithe le saothar atá i bhfad níos difriúla agus níos casta a chruthú. Ó shin i leith tá IRELANTIS fite fuaite isteach i dtírdhreach cultúrtha na hÉireann, agus le feiceáil, mar shampla, ar chorradh le 25 clúdach leabhair, mar phaistísí ar fhógraíocht agus mar ábhar tráchtais ag mic léinn agus lucht acadúil.


Mar gheall ar an eispéireas a fuair sé le linn do a bheith ag comhdhearadh an Leacht Cuimhneacháin ar Bhuama an Ómaigh maraon le bás duine dá lucht aitheantais i mbuamáil Londain sa bhliain 2005, spreagadh Hillen le pilleadh ar pholaíocht ‘bheo’ sa saothar a rinne sé ina dhiaidh sin, agus tháinig sraith úrnua dar teideal "Searching for Evidence.." ar an tsaol i dtrátha 2007. Rinne sé forbairt ar an téama sin ina shaothar is déanaí agus is gríosaithí go dtí seo: "WHAT'S WRONG? with The Consolations of Genius.." a cuireadh ar taispeántas den chéad uair in 2011.


Seo a leanas an méid a bhí le rá ag Fintan O’Toole fá shaothar Hillen: “oibríonn iomlán an tsaothair (na pictiúirí) siocair an dóigh ina mbaineann sé feidhm as aimhréir: na Pirimídí Móra i Loch Cairlinn, spásairí ag teacht anuas i gCuan Áth na Long, an Mhaighdean Mhuire a taispeáint féin os cionn patról de chuid Arm na Breataine, túir faire i bPiccadilly Circus agus busanna Londain in Iúr Cinn Trá. Tá contrárthachtaí nochtaithe ag Hillen trí spladhsáil le chéile a dhéanamh ar an rud miotasach leis an rud saolta, meidhir le huafás, an rud áitiúil leis an rud domhanda, beogacht le foréigean.

Is cinnte dearfa nach bhfuil a shaothar urramach nó sollúnta ar dhóigh ar bith.”
Sa bhliain 2011, fuair An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta (páirt de Leabharlann Náisiúnta na hÉireann) tuairim is 700 de ghrianghraif bhunaidh Hillen ó aimsir na ‘trioblóide’, lena gcoinneáil mar Bhailiúchán Buan, agus ar na mallaibh cuireadh roghnúchán díobh ar taispeántas i mórthaispeántas ina ngailearaí i mBarra an Teampaill.

Tabharfar ‘Bailiúchán Seán Hillen’ ar na grianghraif. I measc a chuid gníomhaíochtaí ealaíne eile, tá sraith grianghraf macasamhail an ‘Untitled Broken Umbrella Project’, gailearaí de na céadtaí scáthanna fearthainne a caitheadh ar shiúl; mar an gcéanna, tá sraith eile grianghraf aige de rothair bhriste darb ainm ‘Dublin Bicykills’; agus fiú gailearaí suímh gréasáin de "People With Broken Umbrellas". Rinne Hillen popfhíseán do ‘Sony Music/Super Furry animals’, dearadh stáitse, agus sa bhliain 2007 bhain sé féin agus an t-ailtire tírdhreacha, Desmond Fitzgerald, an comórtas do dhearadh Leacht Cuimhneacháin ar Bhuama an Ómaigh; is féidir an t-eolas seo go léir a fháil ar a shuíomh gréasáin cuimsitheach, www.seanhillen.com. 

Feidhmíonn Gailearaí Oliver Sears Gallery, Baile Átha Cliath, ar son Séan Hillen