Cartlann Taispeántas

SAMKURA

Aibreán 2013

Tugtar an t-ainm SAMKURA ar phlanda beag brat talún a bhfuil duilleog air atá comhdhéanta as gas agus trí dhuillín comhcheangailte.

Is focal de chuid na Seoirsia é a chiallaíonn seamair agus a aistríonn mar “trí dhias comhcheangailte le chéile”. Is ionann é agus an focal Gaeilge ‘Seamróg’. Samhlaíonn SAMKURA an comhoibriú idir cnuasach cultúr ó Éirinn, An Ghréig agus An Phortaingéil, atá léirithe ag na trí dhuilleog nó na diasa, a bhfuil a ngas ag léiriú An tSeoirsia agus An Airméin. 


Is áis ceardlainne cló den chéad scoth é Cló Ceardlann na gCnoc, atá lonnaithe i Mín a’ Leá, Gort a’ Choirce, áit a ndéantar aíocht ar thréimhsí cónaitheachta agus ina ndéantar réimse de chúrsaí cruthaitheacha a reáchtáil. Chuir Cló tús le togra SAMKURA sa bhliain 2008.

Tháinig ealaíontóirí as An Airméin, as an tSeoirsia, as An Ghréig, as Éirinn agus as An Phortaingéil le chéile ansin ar mhaithe leis an smaoineamh de mhalartú beo a chur i ngníomh a bhuí de bheith ag obair ina n-aonair nó go comhobritheach chun saothair ealaíne úrnua a chruthú i gcomhthéacs téamach a dhíríonn ar theanga, tírdhreach agus teicneolaíocht. Cruthaíonn SAMKURA na dálaí faoi choinne ealaín chomhaimseartha a thuiscint mar theanga chumarsáide traschultúrtha.

Ba é Cló an eagraíocht a bhí i gceannas ar an togra agus a ghlac freagracht ar son an tacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil do tháirgeadh na saothar ealaíne i gcomhthéacs an chláir d’ealaíontóir cónaitheach a bhí ar siúl in Éirinn, sa Phortaingéil agus sa tSeoirsia. 


Óna thús, ghlac corradh le 23 ealaíontóir rannpháirtíocht sa togra. Rinne Cló comhordú ar thaispeántais do Thaispeántas Idirnáisiúnta Débhliantúil Gyumri san Ealaín Chomhaimseartha, Gyumri, An Airméin , taispeántas Artisterium in Tbilisi, An tSeoirsia agus Taispeántas SAMKURA i dThessaloniki na Gréige, le cois comhdháil idirnáisiúnta a reáchtáil siad ina áitreabh i nGort a’ Choirce.

Tá lúcháir mhór ar An Gailearaí a bheith ábalta cuid de na mórán saothar a cruthaíodh faoi scáth thogra SAMKURA a chur ar taispeántas. Tá an taispeántas seo ar siúl ag an am céanna le taispeántas eile de chuid SAMKURA i mBerlin.