Cartlann Taispeántas

Ciall 2011

No Date, 2011.

An Phríomh Duaisbhuaiteóir €5,000 – Seán Ó Flaithearta
2 Rogha na Moltóirí €1,000 - Angie Shanahan agus Geraldine O'Reilly

'Sense' is ea an lom-aistriúchán ar Ciall.

Ina leabhar Sailing for Home, tá an méid seo le rá ag an scríbhneoir Theo Dorgan i Leith na teanga 'the speaking of Irish forces us out of the language set of the boat. Irish has become an escape for Simon and me into a wider world'.

Sa chomhthéacs seo, airíonn an bheirt "taistealaithe" gur Gaeltacht bheag bhídeach iad féin agus an nasc cumarsáide atá eatarthu agus go bhfuil siad briste amach ó laincisí cúnga mhionstáit an Oileáin. Mar aon leis sin, tugann an Ghaeilge léargas agus tuiscint nua dóibh ar an saol.


Mar chuid den chomórtas Ciall, ba mhaith leis An Ghailearaí, Co. Dhún na nGall, go ndéanfadh físealaíontóirí iniúchadh ar an dearcadh seo agus iarrtar orthu machnamh agus scrúdú a dhéanamh ar na ceisteanna eile seo chomh maith:

  • An bhuil íogaireacht nó 'Ciall' ar leith ann a chuimsíonn aigne nó tuiscint Ghaeltachta?

  • Má tá, cé mar a chuirtear in iúl é sin go cruthaitheach?

  • An bhfuil 'Ciall' nó íogaireacht na Gaeltachta le brath i saothar na bhfísealaíontóirí comhaimseartha nó an féidir é a chur in iúl trí mheán na healaíne ar chor ar bith?


Ciall 2011 Ealaíontóirí Roghnaithe - Marvin Baldemor, Patrick Barry, Geraldine Behan, Leo Boner, Ursula Burke, Gillian Kelly Campden, Grace Campion, Monica de Bath, Dónal de Buitléir, Michael Doherty, Nora Duffy, Brian Gallagher, Susan Hughes, Abi Joffe, Ferdia Maglochlainn, Aodán McArdle, Maura McGlynn, Deirdre McKenna, Margo McNulty, Joan Murray, Bairbre Ní Chathasaigh, Caitlín Ní Ghallachoir, Seoirse ó Dochartaigh, Seán Ó Flaithearta, Geraldine O'Reilly, Caroline Patten, Helen Quill, Angie Shanahan, Colm Sweeny, Sandra Turley, Helene Willems Bögels.