Cartlann Taispeántas

Patrick Scott - The Taylor Galleries Collection

Iúil 2014

Tháinig Patrick Scott ar an tsaol i gCill Briotáin, Co. Chorcaigh, sa bhliain 1921. Rinne sé staidéar ar Ailtireacht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, ón bhliain 1939 agus d’oibrigh sé do chleachtas ailtireachta Scott Tallon Walker, a bhí lonnaithe i mBaile Átha Cliath, ó 1945 go 1960.

Le linn do a bheith go fóill ar choláiste, d’éirigh sé gníomhach leis an ghrúpa ar a dtugtaí White Stag agus thosaigh sé ag taispeáint a chuid pictiúirí ina gcuideachta. Ar feadh mórán blianta, chomhcheangail sé a chuid oibre mar ailtire leis an phéintéireacht ach sa deireadh shocraigh sé díreadh ar an ealaíón go lánaimseartha i ndiaidh do ionadaíocht a dhéanamh d’Éirinn ag an Venice Biennale sa bhliain 1960.

Ó na 1940idí, séard a bhí i gcuid oibre Scott i dtús báire ná radharcanna tíre, roinnte go foirmiúil, ag taispeáint éanacha shamhailteacha agus comhshúiomhanna shimplí de radharcanna nádúrtha, péinteáilte le sraitheanna tanaí d’ábhar datha trédhearcach. Níos moille ná sin, fuair sé inspioraid ó phortaigh lár na tíre agus go luath sna 1960idí, d’aimsigh sé ceardaíócht na péintéireachta ar chanbhás neamhphrímáilte, rud a bhí sainiúil ina chuid oibre i rith a shaoil.

Bhí tionchar ag a thraenáil agus a chleachtas mar ailtire i dtús a shaoil ar a chuid oibre; na línte géara agus na foirmeacha laghdaithe d’ailtireacht uasal nua-aoiseach ag teacht i láthair athuair ar chanbhás le cur síos a dhéanamh ar an domhan nádúrtha le cruinneas anailíseach. Tá a chuid péintéireachta, líníochtaí agus priontaí teibí agus dáigh, ag driogadh timpeallacht an ealaíontóra ina dhá bhuntomhas le déine atá meáite lena úsáid iomadúil de dhuillí óir, airgid agus pallaidiam in éadán patrúin teampara caolchúiseacha geoiméadracha agus canbhás amh, go háirithe ina shraith machnamhach d’Ór-Phéintéireacht ó 1964 ar aghaidh. 

Chomh maith lena shaothar féin, rinne Scott cuid mhór coimisiún deartha le linn do a bheith ag obair le Comhlacht Deartha Signa sna 1950idí agus 60idí. B’eisean a dhearaigh an rothstoc íocónach oráiste agus dubh do CIÉ (fuair sé a inspreagadh ó dhath a pheata cait, Miss Mouse), chomh maith le cairpéid, cártaí Nollag, clúdaigh taifid agus póstaeir. Lena chois sin, chuir sé i gcrích mórán coimisiún taipéise dá chuid féin do Bhanc na hÉireann, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus Parlaimint na hEorpa. Is cinnte gurb é ceann dá chuid deonachán is seasmhaí d’ailtireacht nua-aoiseach na hÉireann ná an saothar galánta mósáice i mBusáras agus fosta dhearaigh sé an móitif íocónach do ROSC.

Bhain Patrick Scott an Gradam Náisiúnta ag Taispeántas Idirnáisiúnta Guggenheim, Nua Eabhrac, sa bhliain 1960 agus fuair sé Duais Ealaíona O’Malley ón Institiúid Chultúrtha Ghael-Mheiriceánach in 2004. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Aosdána, áit ar bronnadh an teideal Saoi air agus ar tugadh torc óir dó, comhartha an phoist, sa bhliain 2007. Bhí sé ina Bhall Oinigh de RHA, agus tá a chuid saothar i mórán bailiúchan príobháideach in Éirinn agus thar lear, chomh maith leis na bailiúcháin phoiblí den Mhúsaem d’Ealaíon Nua-aoiseach, Nua Eabhrac; Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA), Baile Átha Cliath; Corparáid Gulf Oil, Pittsburg, SAM; Gailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath; agus an Músaem Uladh, Béal Feirste. Bhí siarghabhálach mór dá shaothar le feiceáil i nGailearaí Dúghlas de hÍde, Baile Átha Cliath, sa bhliain 1981 agus rinneadh taispeántas suirbhé tábhachtach ar a shaothar i nGailearaí Hugh Lane Chathair Bhaile Átha Cliath in 2002.

Patrick Scott died at home in Dublin on 14 February 2014, the young man before his retrospective exhibition in IMMA.