Paul Cotter

Titim Icarus - The Fall of Icarus, Katrina Quille 2009

Paul Cotter
Titim Icarus - The Fall of Icarus, Katrina Quille 2009

Iúil 2009

Ina shaothar maolaithe sonraíoch, cuireann Quille iallach orainn amharc síos ar an talamh ó airde neamhchinntithe (idir grian agus tonn).

Ina chuid péintéireachta de thaoidí trá, scrúdaíonn an t-ealaíonóir i ndáiríre doimhne na tanúlachta lasmuigh agus laistigh araon. Mar atá sa bhás agus sa bhreith, tá a patrún féin ag an taoide agus ní thig linn a bheith ag dréim le níos mó. Is é an cuar nathairín atá tarraingthe aige ón tulra go bun na spéire a hanatamaíocht. Ach tá iomairí beaga istigh idir eatarthu. Agus, macasamhail an tsaoil, is cosúil go ritheann sí go díreach ar feadh seal, go dtionaíonn sí go tobann agus ansin go ritheann sí go díreach arís. Castar bac eile ina bealach a thugann uirthi tiontú arís agus ansin ritheann sí díreach athuair go dtí sa deireadh go dtéann sí as amharc ar imeall an chanbháis. Bhí a fhios againn go raibh sruth taoide sna cainéil thirime seo dornán uaireanta ó shin agus anois níl fágtha ach scáileanna spéire atá ag athrú i gcónaí, sna poill lathacha os ár gcoinne. B’fhéidir gurbh é an dóigh a bhfaigheann muid an aithne cheart ar rud ná fríd a éaga".

Sliocht tógtha as aiste bunaidh le John Cunningham.