Paul Cotter

Palmpsest

Paul Cotter
Palmpsest

An Tionscadal Pailmseist

Palimpsest/Rianú is a collaborative art project fostered by Cló and The Living Archive in the context of their ongoing participation in Artisterium, an annual international art festival and exhibition in Tbilisi, Georgia. With its own unique language and alphabet, and occupying an historical and culturally unique cross-roads in the South Caucasus, Georgia has been an ideal location for artists from the Gaeltacht to travel, study and become inspired. Established by Ian Joyce in the 90’s and with the ongoing support of CfVR (Georgia) and Accoss (Armenia), artists from the Gaeltacht have participated in this exchange, travelling across the border into Armenia to participate in events in Yerevan and Gyumri. A special thank you to Ealain na Gaeltachta and Culture Ireland for their imaginative and practical support over the years.

Ian Joyce

Pailmseist

The eight digital prints in this exhibition are the final stage of a collaborative process which took place between eight Irish artists over the summer of 2013. In this process each artist created an initial image which was then forwarded by email to the next artist in the group. The second artist then responded to it by adding to it, working over it or changing it in some way and then emailed it on to the third artist who also responded to it and passed it on. The process continued until each of the eight artists had worked on each of the eight images. It proved to be a very creative and rewarding experience for the artists involved, each gaining a lot from the challenges of working in collaboration. It was interesting to encounter the varied working methods and creative processes of the other artists. The artists were: Brian Fay, Mary A Fitzgerald, Claire Halpin, Colin Martin, Eoin Mac Lochlainn, Aoife McGarrigle, Kate Murphy and Nuala Ní Fhlathúin. The title: “Palimpsest / Rianú” refers to the original palimpsests - ancient manuscript pages which were erased so that they could be reused and overwritten – and Rianú, the Irish word for tracing. There is a trace of each of the eight artist’s hand left in all the final works.

Claire Halpin, Eoin Mac Lochlainn

An Tionscadal Pailmseist

Rianú sa Ghailearaí

Is tionscadal comhoibrithe ealaíne é an tionscadal seo Pailmseist/Rianú atá á eagrú ag Cló agus ag an Fhearann Feasa mar pháirt dá rannpháirtíocht leanúnach in Artisterium, féile agus taispeántas ealaíne idirnáisiúnta a bhíonn ar siúl gach bliain in Tbilisi, an tSeoirsia. Is áit mhaith é an tSeoirsia d’ealaíontóirí as an Ghaeltacht le cuairt a thabhairt uirthi agus le hinspioráid a bhaint aisti – tá a dteanga agus a n-aibítear sainiúil féin acu sa tSeoirsia agus luíonn an tír i ndúiche na Sléibhte Cugais Theas, dúiche a bhfuil mórshaibhreas oidhreachta agus cultúir ag baint léi. Is é Ian Joyce a bhunaigh an scéim mhalartaithe seo d’ealaíontóirí chun na Seoirsia sna 1990idí agús tá ealaíontóirí as an Ghaeltacht ag tabhairt cuairte ar an dúiche sin ó shin. Bíonn deis ag na healaíontóirí seo cuairt a thabhairt ar an Airméin fosta chun páirt a ghlacadh in imeachtaí a bhíonn ar siúl in Yerevan agus Gyumri. Faigheann an scéim seo cuidiú leanúnach ó CfVR (an tSeoirsia) agus ó Accoss (an Airméin). Tugtar buíochas ar leith d’Ealaín na Gaeltachta agus do Chultúr Éireann as a dtacaíocht thábhachtach agus leanúnach thar na blianta.

Pailmseist

Rianú ag an Gailearaí 

 Is togra comhoibríoch é Pailmseist /Rianú, údaraithe ag Clóand The Living Archive, a thug le chéile ochtar ealaíontóirí chun oibriú le chéile ar feadh ráithe sa bhliain 2013. An t-ochtar a bhí ag glacadh páirt sa togra seo ná - Brian Fay, Mary A. Fitzgerald, Claire Halpin, Colin Martin, Eoin Mac Lochlainn, Aoife McGarrigle, Kate Murphy agus Nuala Ni Fhlathúin - agus d’oibrigh siad le chéile ar ocht phíosa ealaíne éagsúla. Thosnaigh gach ealaíontóir ar phíosa amháin ealaíne agus ansin sheoil sé/sí é sin ar aghaidh go dtí an dara ealaíontóir. D’oibrigh an dara ealaíontóir air ansin agus sheoil sé/sí é ar aghaidh go dtí an 3ú ealaíontóir - agus mar sin de - go dtí go raibh gach duine tar éis oibriú ar ghach phíosa ealaíne. Ní raibh ach ‘rian’ den chéad phíosa ealaíne fágtha ag deiridh ach bhí lorg láimhe de ghach ealaíontóir ar ghach phíosa ealaíne. Feictear ocht bpriontaí sa taispeántas seo agus is iad seo torthaí an phróiséis, an chéim deiridh i ngach cás. 

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.