Cartlann Taispeántas

John Mc Hugh

Deireadh Fómhair 2006

Tá an dealbhóir John Mc Hugh ina chónaí in Acaill. Baineann a shaothar go díreach leis an tírdhreach atá sa chomharsanacht agus le timeallacht thógtha an tsráidbhaile.

Bíonn John ag obair go dlúth leis an phobal áitiúil. 

Tá taispeantáis tugtha aige in Éirinn – sa Project Arts Centre i mBaile Átha Cliath, in Abha Teangaí, Acaill, i nGailearaí Crawford, Corcaigh, sa Model Arts Centre, Sligeach, i nGailearaí Chathair Luimnigh, sa Guinness Hop Store i mBaile Átha Cliath, san RHA i mBaile Átha Cliath, agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá – sa Mitchell Gallery, Southern Illinois.- Taispeántas Faoin Aer, Southern Illinois University, Vergette Gallery. – Taispeántas Aonair Faoin Aer, Illinois. 

Tá duaiseanna faighte aige ón Chomhairle Ealaíon, ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus ó Chomhairle Chontae Mhaigh Eo. 

Déanann sé comhordú ar chuid oibre Chumann Heinrich Böll Acla – a chuireann ar fáil tréimhsí cónaitheacha idirnáisiúnta do scríbhneoirí agus ealaíontóirí sa teach beag a bhí ag an file Heinrich Böll, ar bronnadh duais Nobel air, ar Oileán Acla. Tá sé ina bhainisteoir ar Stiúideonna Theach an Chustaim i gCathair na Mart, áit ina gcuirtear ar fáil stiúideonna do dhearcealaíontóirí – clár do mhalartú idirnáisiúnta – stiúideo déanta priontaí agus spás gailearaí ina reáchtáiltear clár taispeántais lánaimseartha.