Paul Cotter

Sábháil Sinn

Paul Cotter
Sábháil Sinn

Sábháil Sinn/Bright Anxiety

An Gailearaí, Gaoth Dobhair, Co Dún na nGall.

Márta/ March 29–Bealtaine/May 09, 2014

Coimeádaí/Curator: Nuala Ní Fhlathúin

I Sábháil sinn / bright anxiety, bailítear le chéilelíníocht, dealbhadóireacht, grianghradóireachtagus ealaín suiteála ó sheisear ealaíontóirchomhaimseartha. Tá súil le slánú nó éalú le braistintsan ealaín aroghnaíodh don taispeántas, agus sateideal dhátheangach déantar tagairt donfhuinneamhmíshuaimhneach atá le feiceáil iontu.Úsáidtear réimse leathan ábhairsa taispeántasseo–cré, bróidnéireacht, péint, priontaí dhigiteach agusnithe ón ghnáth shaol.Séard atácomónta ag nasaothair náan bhéim ar an ghníomh athdhéanta. Tásé seo le feiceáil sa bpróiséis fadálach fuála ibpriontaí dubhghrean Laura Angell, agus sa bpráinnátá á léiriú in athúsáid móitíf na marcaigh i shaotharJohn Conway.I shaothar dealbhadóireachta DianeReid feictear lorg an tadhaill ar dhromchla sobhristean chré, lorg nacéadthagníomartha fíneálta a úsáidúchun chruth a chur orthu. Agus tá an mianachleochailleach céanna le feiceáil i mbeachtas nahíomhánna sa sraith ghrianghrafanna dubh agus bánle Peter Kelly.Sraitheanna oscailte atái gceist le go leor den ealaínsa taispeántas seo. I ndealbhadóireachtRobin Jonesfeictear gur structúir sealadach, spraoiúil atá iontu,agus is féidir samhlú gur cuma eile a bhí orthuroimhe seo.Agus in ealaín suiteála Nuala NíFhlathúin úsáidtear athdhéanamh ar chruth simplíamháin chunspás an ghailearaí a líonadh agus aáitriú.

Sábháil sinn

bright anxiety

brings together six contemporary Irish-based artists, with work which encompasses photography, drawing, sculpture and installation. The bi-lingual title refers loosely to both a wish for salvation or escape that seems to resonate within these artworks, and the restless energy they contain.Materially the work in this exhibition is very varied, ranging from clay, embroidery and paint to found components and digital prints. What unites these pieces is the use of repetition, either as a production process, (as in the dark humor of Laura Angell’s painstakingly embroidered prints) or as a powerful aesthetic affect (as with the urgency suggested by John Conway’s repeated cavalry motif). The vulnerable surface of Diane Reid’s clay sculptures are in themselves suggestive of a accumulative delicate touch-a delicacy that is echoed in the fragile accuracy of Peter Kelly’s black and white series of digital prints. The idea of the open-ended series can also be traced through the various works in the show. The seemingly adhoc experimental nature of RobinJones’ 3-dimensional drawings contain the ghosts of many other possible permutations. And, inNuala Ní Fhlathúin’s site-specific raw clay installation ,a single repeated form is usd to colonize and inhabit available space.

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.