Cartlann Taispeántas

Sábháil Sinn

Mar 29th - May 9th, 2014.

Coimeádaí : Nuala Ní Fhlathúin
Ealaíontóirí : Diane Reid, Robin Jones, Peter Kelly, John Conway, Laura Angell agus Nuala Ní Fhlathúin

Sabháil Sinn / Bright Anxiety, bailítear le chéile líníocht, dealbhadóireacht, grianghradóireacht agus ealaín suiteála ó sheisear ealaíontóir chomhaimseartha. Tá súil le slánú nó éalú le braistint san ealaín a roghnaíodh don taispeántas, agus sa teideal dhá theangach déantar tagairt don fhuinneamh mí shuaimhneach atá le feiceáil iontu.

Usáidtear réimse leathan ábhair sa taispeántas seo - cré, bróidnéireacht, péint, priontaí dhigiteach agus nithe ón ghnáth shaol. Séard atá comónta ag na saothair ná an bhéim ar an ghníomh athdhéanta. Tá sé seo le feiceáil sa bpróiséis fadálach fuála i bpriontaí dubhghrean Laura Angell, agus sa bpráinn átá á léiriú in athúsáid móitíf na marcaigh i shaothar John Conway. I shaothar dealbhadóireachta Diane Reid feictear lorg an tadhaill ar dhromchla sobhriste an chré, lorg na céadtha gníomartha fíneálta a úsáidú chun chruth a chur orthu. Agus tá an mianach leochailleach céanna le feiceáil i mbeachtas na híomhánna sa sraith ghrianghrafanna dubh agus bán le Peter Kelly.

Sraitheanna oscailte atá i gceist le go leor den ealaín sa taispeántas seo. I ndealbhadóireacht Robin Jones feictear gor struictúir sealadach, spraoiúil atá iontu, agus is féidir samhlú gor cuma eile a bhí orthu roimhe seo. Agus in ealaín suiteála Nuala Ní Fhlathúin úsáidtear athdhéanamh ar chruth simplí amháin chun spás an ghailearaí a líonadh agus a áitriú.

Nuala Ní Fhlathúin Marta 2014

Tuilleadh eolais
SÁBHÁIL SINN / BRIGHT ANXIETY