Paul Cotter

Faoi Chló An tSolais

Paul Cotter
Faoi Chló An tSolais

Faoi Chló An tSolais

Transfigurations

Sa taispeántas seo, tá beirt de na healaíontóirí is mó clú sa chontae, siad sin Caitlín Ní Gallachóir agus Liz Doyle. Tá an tírdhreach ina phointe tagartha ag tús gach pictiúr a roghnaíodh don taispeántas seo. Glacann an dá ealaíontóir an tír gharbh agus bogann siad ar aghaidh ón rud fíor go dtí “ciall” nó “bunbhrí” áite/spáis. Is cinnte go gcuireann na saothair álainn, láidir agus fuinniúil seo athrú gné ar an rud fíor go dtí aisling den rud fíor.

Liz Doyle

Rugadh í sa Ghearmáin ach chónaigh Liz Doyle i ngach cearn den domhan. Tagann a húsáid bheo fhuinniúil as saol a hóige siocair gur chónaigh sí i dtíortha coimthíocha macasamhail Nepal. D’fhás sí suas le fuaimeanna agus íomhaí na dufaire. D’fhreastail sí ar scoil chónaithe i Sasain agus, ina dhiadh sin, rinne sí staidéar i gColáiste York agus Ollscoil na Breataine Bige in Aberystwyth. Le linn di a bheith ina cónaí sa Bhreatainn Bheag ar feadh 25 bliain, chuaigh sí i dtaithí ar an tírdhreach fhiáin, ag tarraingt inspreagadh as gairbhe na ngleannta agus na sléibhte.

Tháinig sí go hÉirinn sa bhliain 2007 agus arís eile chomhcheangail sí go dlúth lena timpeallacht. Anseo, i nDún na nGall, tá sí meallta go mór ag na sléibhte agus an solas a athraíonn go minic ar chósta an Iarthuaiscirt. Bhí taispeántas ag Liz sa Tabernacle, Músaem na Breataine Bige Thuaidh, in 2006 & 2007. Ina dhiaidh sin, bhí sí ina buaiteoir i nGailearaí na Gléibhe sna blianta 2009 & 2010 agus thug sí taispeántas ag Ealaíontóir Uladh na Bliana.

Caitlin Ní Ghallachoir

Ina Conaí agus ag obair ina baile dúchais in iarthar Condae Dhún-na –nGall, tumann Caitlin í féin in áileacht fiann in san réimshe nochtaí garbh scaite. Rinne Caitlin stuidear ar an ealaín in Ollscoil Bheal Feirste. Ag pilleadh abhaile d’obair sí go dian le bals agus mothucháin an réimhse diagaire seo a cheapadh. Tá a forbairt go dtí teibíocht le feicéal in a cuid oibre d’chomhdhéanamn saibhir. Tá a cuid usaid de daitheanna domhanmhar creathach éifeachtach ag d’tharraingt isteach in san fonn agus an t’atmasfear áta sí ag iarraidh a chuir in úil. De bharr hadhmhaitear tuillte bronnadh duaiseanna agu ard mholladh ar Chaitlin. Thóg Sí duaiseanna ag taispeantas bliaintiú an Glebe, ina measc an duais santasach ‘’Derk Hill prize’’.

Tá a cuid oibre le feiceal I ‘’Leabhar Mór na Gaeilge’’ agus tá taispeatais deannta aici í nGaillimh agus I mBeal Feirste. Tá cuid pictiúiri Chaitlin le feiceal I mbailuchán Comhairle Condae Dhún-na-nGall agus danlann an Glebe, chomh maith le roinnt bailucháin tabhachtach príobhaideach sa tír seo agus thar lear.

 

Faoi Chló An tSolais

Transfigurations

Liz Doyle

Born in Germany, Liz Doyle has lived all over the world. Her vibrant use of colour found it’s roots in a childhood spent in exotic lands such as Nepal. She grew up with the sounds and images of the jungle. She attended boarding school in England and later studied at York College and at University of Wales, Aberystwyth. Whilst living in Wales for 25 years, she cultivated a relationship with the wild landscape, drawing inspiration from the ruggedness of the valleys and mountains.

Moving to Ireland in 2007, she once again esyablished a deep association with her surroundings. Here, in Donegal, she is very much drawn towards the mountains and the often changing light along the North West coast. Liz has exhibited at the Tabernacle, Museum of North Wales in 2006 & 2007. Subsequently, she has been a prize-winner at The Glebe Gallery in 2009 & 2010 and exhibited at the Ulster Artist of the Year exhibition.

Caitlin Ní Ghallachoir

Living and working in her home county Donegal, Caitlin Gallagher immerses herself in the wild beauty that surrounds her in this rugged Island terrain. Caitlin studied Fine Art at University of Ulster in Belfast. On returning to her homeland she has worked tirelessly to capture the mood of this divine landscape. Her development towards a painterly abstraction can now be seen in thses richly textured works. Her use of vibrant, earthy colour has the effect of drawing you in to the mood and atmosphere of what she attempts to convey. Deserved recognition has come to Catlin by way of numerous awards and prizes. She has exhibited at lontas, the nationally acclaimed small works exhitbition. She has picked up several prizes at the Glebe annual show including the covered ‘’Derek Hill prize’’

Her work has been published in ‘’The Great Book of Galige’’ and she has exhibited in Galway and Belfast. Caitlin’s Paintings have found their way into the collection of The Glebe Gallery and Donegal County Council Collection as well as numerous important private collections here and abroad.

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.