Cartlann Taispeántas

Faoi Chló An tSolais

Meán Fómhair 2014

Liz Doyle
Rugadh í sa Ghearmáin ach chónaigh Liz Doyle i ngach cearn den domhan. Tagann a húsáid bheo fhuinniúil as saol a hóige siocair gur chónaigh sí i dtíortha coimthíocha macasamhail Nepal.No

D’fhás sí suas le fuaimeanna agus íomhaí na dufaire. D’fhreastail sí ar scoil chónaithe i Sasain agus, ina dhiadh sin, rinne sí staidéar i gColáiste York agus Ollscoil na Breataine Bige in Aberystwyth. Le linn di a bheith ina cónaí sa Bhreatainn Bheag ar feadh 25 bliain, chuaigh sí i dtaithí ar an tírdhreach fhiáin, ag tarraingt inspreagadh as gairbhe na ngleannta agus na sléibhte.

Tháinig sí go hÉirinn sa bhliain 2007 agus arís eile chomhcheangail sí go dlúth lena timpeallacht. Anseo, i nDún na nGall, tá sí meallta go mór ag na sléibhte agus an solas a athraíonn go minic ar chósta an Iarthuaiscirt. Bhí taispeántas ag Liz sa Tabernacle, Músaem na Breataine Bige Thuaidh, in 2006 & 2007. Ina dhiaidh sin, bhí sí ina buaiteoir i nGailearaí na Gléibhe sna blianta 2009 & 2010 agus thug sí taispeántas ag Ealaíontóir Uladh na Bliana.

Caitlin Ní Ghallachoir

Ina Conaí agus ag obair ina baile dúchais in iarthar Condae Dhún-na –nGall, tumann Caitlin í féin in áileacht fiann in san réimshe nochtaí garbh scaite. Rinne Caitlin stuidear ar an ealaín in Ollscoil Bheal Feirste. Ag pilleadh abhaile d’obair sí go dian le bals agus mothucháin an réimhse diagaire seo a cheapadh. Tá a forbairt go dtí teibíocht le feicéal in a cuid oibre d’chomhdhéanamn saibhir. Tá a cuid usaid de daitheanna domhanmhar creathach éifeachtach ag d’tharraingt isteach in san fonn agus an t’atmasfear áta sí ag iarraidh a chuir in úil. De bharr hadhmhaitear tuillte bronnadh duaiseanna agu ard mholladh ar Chaitlin. Thóg Sí duaiseanna ag taispeantas bliaintiú an Glebe, ina measc an duais santasach ‘’Derk Hill prize’’.

Tá a cuid oibre le feiceal I ‘’Leabhar Mór na Gaeilge’’ agus tá taispeatais deannta aici í nGaillimh agus I mBeal Feirste. Tá cuid pictiúiri Chaitlin le feiceal I mbailuchán Comhairle Condae Dhún-na-nGall agus danlann an Glebe, chomh maith le roinnt bailucháin tabhachtach príobhaideach sa tír seo agus thar lear.