Paul Cotter

Páip.Eal - Works on Paper

Paul Cotter
Páip.Eal - Works on Paper

No Date, 2009.

Is cúis mhór athais agus bróid é don Ghailearaí an taispeántas físealíne “Páip.Eal – works on paper” a fhógairt.

Is é seo an 56ú taispeántas atá curtha os comhair an phobail ag an Ghailearaí. Chun ceiliúradh a dhéanamh ar an ócáid stairiúil seo, tá an Ghailearaí ag cur meascán mearaí mealltach agus milis de shaothar na n-ealaíontóirí a ghlac páirt go rialta sna taispeántais éagsúla sa Ghailearaí thar na mblianta ar siúl.

Tugadh cuireadh don ghrúpa físealaíontóirí seo a bheith páirteach ar choinníoll amháin – go chruthóidís na píosaí físealaíne ar phaipeár amháin. Is léir ón ardchaighdeán atá le brath sa saothar atá cruthaithe ag na físealaíontóirí go bhfuil bua na ceirde agus na samhlaíochta acu, agus is cruthúnas é fosta ar ardchaighdeán,

ilghnéitheacht agus ildánacht shaothar na dtaispeántas a chuirtear ar siúl sa Ghailearaí. Tá neart éagsúlachta le brath sa taispeántas áirithe seo, idir phéinteáil, líníocht, eitseáil, phriontaí digiteacha, léiriú ilmheán agus fhísealaín choincheapúil. Is díol iontais é an éagsúlacht atá le brath sna píosaí físealaíne ó thaobh stíle agus samhlaíochta de, agus is cinnte go dtabharfaidh súil an phobail suntas don obair íomháineachta seo.

Ba mhaith leis an Ghailearaí buíochas a ghabháil leis na healaíontóirí agus leis an phobal a thug tacaíocht agus cúiteamh dóibh thar na mblianta.


I dtaca leis i gcónaí ta an isteach ag saor agus an uile ag fáilte!

Sa Ghailearaí
Gailearaí na gCroisbhealaí Teo.
An Fál Carrach
+ 353 (0)74 91 65594
www.angailearai.com
ceardlann@eircom.net

Leanfaidh an taispeántas go dtí 29.in Lúghnasa 2009.