Paul Cotter

Maurice Galway 'Drying in the Rain'

Paul Cotter
Maurice Galway 'Drying in the Rain'

Ag Triomú san Fhearthainn

Drying In The Rain

Saothar ealaíne i scannán le Maurice Galway

Baineann an saothar ealaíne seo le buanseasmhacht agus, nuair is cosúil go bhfuil an bhuanseasmhacht í fein gan éifeacht, le ceiliúradh ar mhothú ardaithe d’indibhidiúlachas mar dhúshlán in aghaidh saol atá neamhfhoirfe.

“Ní miste cé chomh deacair is atá sé, caithfidh tú é a cheiliúradh ar scor ar bith ... is ionann “é” agus an bheatha … an saol” a deir Galway, ag déanamh achoimriú ar nósmhaireacht de bheith ag cruthú fonótaí físeacha i ndáil leis na himeachtaí a mharcálann, a mhúnlaíonn agus a stiúrann ár saol: cuid acu lúcháireach, cuid acu suaibhreosach agus cuid eile acu duibheagánach amach is amach. Sníonn téacs isteach agus amach as an phróiseas dialainne le líníocht, dialann a chuimsíonn 46 leabhar nótaí a chlúdaíonn an tréimse ó 1991 go dtí an lá inniu. Thosaigh ‘Drying in the Rain’ mar sraith sceitsí agus nótaí corradh beag le seacht mbliana ó shin, i dtrátha an ama chéanna le ‘Fallen Angels’ (2003), meabhrú domhain pearsanta ar chaillteanas, meabhrú a bhí spreagtha ag aingle adhmaid ón 19ú céad a cheannaigh sé ó eaglais i gCill Áirne. Ba é sin an dara scannán a rinne Galway, i gcomhar leis an chumadóir Nico Browne, rud a bhuanaigh ceol mar ghné thábhachtach dá shaothar i scannánaíocht.

Cuireadh an scannánaíocht ar ‘Drying In the rain’ i gcrích thar lá amháin istigh i gcoill. Taispeánann sé ‘duine i réiteach sa choill ag iarraidh é féin a thriomú le linn don fhearthainn a bheith ag doirteadh anuas i rith an ama … cad a ba chóir do a dhéanamh, fear uaigneach, leis féin i móinéar, á thriomú féin san fhearthainn, níl stop ar an fhearthainn … cad a ba chóir do a dhéanamh?” Is dul chun cinn é ar ‘Fallen Angels’ sa bhrí gur léiriúchán lánscála scannánaíochta atá ann. Rinneadh é i gcomhar leis an scannánóir, Eugene O’Connor, agus bhí foireann léirithe de thar 20 duine ag obair air, le tacaíocht ó Aonad Léiriúcháin Teilifíse agus Scannánaíochta FÁS i dTrá Lí. Ba é Dave Keary a chum an ceol. Is a bhuíochas do choimisiún ón Gailearaí, An Fál Carrach, a rinneadh ‘Drying In The Rain’ faoi choinne Féile Ealaíon an Earagail na bliana seo. Ag fágáil fiúntais léiriúcháin as an áireamh, tá gné chomhoibríoch níos mó ag baint leis an scannán seo, údaracht roinnte a thugann léargas ar chreidiúint Galway i gcóineasú na hamharcealaíona agus ceird na scannánaíochta. Níl faic caillte in aistriúchán sa ghníomh seo de líníocht i scannán.

Ciarán Walsh