Cartlann Taispeántas

Faoi Spéartha Thír Chonaill

Samhain 2015

Tá lúcháir mhór ar An Gailearaí, Gaoth Dobhair, taispeántas d’oibreacha úra leis an ealaíontóir cáiliúil as Na Gleanntaí, Johnny Boyle, a chur in bhur láthair.

Péintéireacht ealaíona le Johnny Boyle, ealaíontóir na nGleanntach

Tá aithne leitheadach ar Johnny ar fud an chontae, ní amháin mar úinéir Óstán Highlands ach fosta mar éalaíontóir a bhfuil grá agus meas ag cuid mhór air.

Tháinig sé ar an tsaol sna Gleanntaí i nDún na nGall sa bhliain 1951 agus tá sé ag déanamh ealaíon ó bhí sé an-óg. Chaith sé dhá bhliain sa Choláiste Ealaíona i nDún Laoire go luath sna seachtóidí ach amharcann sé air féin mar dhuine nach raibh de mhúinteoir aige ach é féin den chuid is mó.
Níor thosaigh sé ag péintéireacht i ndáiriré go dtí 1988 nuair a bhí 
taispeántas aige ag Scoil Samhraidh Mac Gill.

Péinteáil sé tírdhreacha den chuid is mó; i gconaí ag iarraidh bealaí úra lena chuid mothúcháin ar an cheantar thart air in iarthair Thír Chonaill a chur in iúl ar dhóigheanna éagsúla. Mar a bheithfeá ag súil leis, tá na hoibreacha úra seo déanta go galánta le bua ar leith agus scil iontach. Tá na radharcanna ar thírdhreacha Thír Chonaill, cuid acu coitianta agus cuid eile nach bhfuil chomh coitanta sin, agus tá na praghasanna réasúnta don bhronntanas speisialta sin.

Bhí taispeántais leitheadacha ag Johnny in Éirinn, san Eoraip agus fiú sna Stáit Aontaithe. Tá meas mór ar a chuid pictiúirí, go speisialta a chuid uiscedhathanna, agus tá rachairt mhór orthu ar fud na hÉireann, go háirithe i dTír Chonaill, agus tá siad le fáil i mórán bailiúchán príobháideach ar fur an domhain.