Paul Cotter

Dhún na nGall ina Phictiúirí

Paul Cotter
Dhún na nGall ina Phictiúirí

Bealtaine 2016

Roghnaíodh na saothair ealaíne sa taispeántas seo ó bhailiúchán ealaíne Chomhairle Contae Dhún nan Gall agus tá siad uilig lionsabhunaithe.

Thig le bailiúcháin phoiblí mar seo a bheith maith nó olc ach tá saothar lárnach ollmhór ag Comhairle Chontae Dhún na nGall atá iontach maith. 

Tá caighdeán an bhailiúcháin agus an comhcháilíocht inar cuireadh le céile é suntasach agus mórthaibhseach. Saothar coimisiúnaithe atá sa mhórchuid den bhailiúchán agus tá grinnstaidéar déanta ar shaolré Dhún na nGall. 

Tchím pearsantacht an ealaíontóra sna saothair seo ach fosta tchím rudaí atá fíor i mo thimpeallacht féin. Is féidir liom na daoine agus na háiteacha a bhfuil eolas agam fúthu agus a raibh fios agam orthu i m’óige a fheiceáil. Aithním na daoine sin agus a gcuid scéalta. Is ómós suntasach é do na healaíontóirí seo go bhfuil macalla de mo chuid cuimhní féin istigh ina bhfís. 

Is mór an trua go meastar go bhfuil sé mí-eiticiúil go mbaileodh coimeádaí an t-ábhar a mbíonn siad i mbun coimeádaíochta air. Ceann de mo chuid meabhairchluichí nuair atá mé ag coimeád taispeántais, mascasamhail an chinn seo, ná go gcuirim ceist orm féin an gceannóinn na saothair ealaíne seo le mo chuid airgid féin. Cinnte, bheadh gach ceann acu seo agam agus thig liom a shamhlú cá háit go díreach a gcrochfainn iad i mo theach.

Ceannaíodh an chuid is mó de bhailiúchán ealaíne Chomhairle Contae Dhún na nGall trí Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon. Rinneadh cuid de na saothair sa taispeántas a choimisiniú, mórán acu don togra darbh ainm Imaging Donegal. Domsa, léiríonn sé seo an dea-chleachtas is fearr.