Paul Cotter

Aislingí na Rossan — Heidi Nguyen

Paul Cotter
Aislingí na Rossan — Heidi Nguyen

Aislingí na Rossan

The Spirit of the Rosses

Heidi Nguyen

Rugadh agus tógadh Heidi i bPáras na Fraince. Ba as an tSualainn a máthair agus ba as Vítneam a hathair – cúlra a thug dearcadh domhanda do Heidi. I ndiaidh di a cúrsa i gcoláiste ealaín a chríochnú, chaith Heidi deich mbliana sa Fhrainc mar mhaisitheoir leabhar agus mar dhearthóir grafach. Tá a taithí le linn na tréimhse sin le tabhairt faoi deara go soiléir ina gcuid líníochtaí; tá na marcanna muiníneacha sothuigthe. D’aistrigh sí go Baile Átha Cliath sa bhliain 1996, áit ar chaith sí dhá bhliain ag gabháil den líníocht agus ag fáil aithne ar shaol cathrach na hÉireann. Sa deireadh, thart fá ocht mbliana ó shin, bhog sí go dtí an tuath, go Murbhach Maoláin ar an Mhachaire, agus bhunaigh sí a stiúideo ansin – bhí a spás féin aimsithe aici. Ó shin i leith, tá sí i mbun oibre i rith an ama agus go leor taispeántas dá saothar tugtha aici sna blianta sin. Tá saothair dá cuid i mbailiúchán Oifig na nOibreacha Poiblí, i mbailiúchán Chomhairle Contae Dhún na nGall agus i mórán bailiúchán príobháideach agus bronnadh Duais Ealaíne Derek Hill uirthi i gComórtas Ghailearaí na Gléibe. Bhí sí rannpháirteach i gCosán na nEalaíontóirí a bhí mar chuid d’Fhéile Ealaíon an Earagail, 2005, agus ar éirigh go hiontach leis. Beidh sí rannpháirteach ann i mbliana arís. Is clódóir í Heidi fosta agus i láthair na huaire, tá sí ina rannpháirtí ar an chúrsa clódóireachta agus riarachán ealaíon, dár teideal ‘Tearmann’, atá a reáchtáil ag Cló Ceardlann na gCnoc i nGaoth Dobhair.

Cleachtann Heidi geoga agus machnamh Tia Chai. Tá gaol nó comparáid shoiléir idir an spás intinneach agus spioradálta ina mbíonn sí ann le linn di a bheith ag machnamh agus le linn di a bheith ag déanamh pictiúr. Bíonn sí oscailte agus gabhálach don dá cheann. Cuireann urraim an ealaíontóra don difríocht ar a cumas dearcadh domhanda a bheith aici, tréith a chothaíonn a hábaltacht i gcur ar fáil ceiliúradh driogtha. Sa chiall seo, is ionann a cuid pictiúr le hábhar macnaimh a ghabhann bunbhrí agus spiorad ‘áite’. Tá na saothair líofa, íosta, dheimhneacha seo amhail le mapáil mheitéareolaíoch mheafrach dár dtír, dár n-aeráid agus dár spiorad. Ní i mionsonraí an tírdhreacha atá spéis Heidí ach, ag an am céanna, is iad na mionsonraí sin a dhéanann feasacht dá saothar. Tá na cúig céadfaí ag feidhmiú don ealaíontóir – amharc, boladh, éisteacht, mothú agus blaiseadh. Nuair a dhéanann sí é seo a aithris ar ais chugainn, faigheann muid cuimhne dhriogtha.

Baineann Heidi úsáid as péint aicrileach, as a lámha agus as seanbhratógaí – ní bhaineann sí úsáid ar bith as scuaba – agus siocair go ndéanann sí a cuid oibre in situ, imeascann an ghaoth, bruscar séidte agus an fhearthainn lena cuid oibre. Lena chois sin, déanann an aimsir agus an t-atmaisféar a gcion féin don luas agus don ghotha. Cuireann an cur chuige seo ar a cumas a theacht chomh cóngarach sin den chanbhas – nó fiú thairis - go sroicheann sí áit gan chónaí, áit inar léir gurb é an pictiúir atá ag stiúradh an chomhrá. Cuireann an t-ealaíontóir síos ar an chomhrá seo mar thonnchrith – is cinnte gur beart calma cróga atá i gceist le bheith in inmhe an tonnchrith seo a ghlacadh agus ansin a leithéid a thuairisciú.

 

Heidi Nguyen

Heidi was born and raised in Paris, her mother was Swedish and her father Vietnamese. This background informs Heidi’s universal perspective. Having completed Art College Heidi spent ten years as an illustrator and graphic designer in France. Her drawings are testament to this time, her marks are confident and articulate. She moved to Dublin in 1996 where she spent two years drawing and experiencing urban Ireland. Finally eight years ago Heidi moved to rural Marameelan, Maghery and set up her studio, she had found her space. She has practiced continually since this time and has exhibited regularly over the years. Her works are part of OPW, Donegal County Council and numerous private collections and she was awarded the Derek Hill Art Prize in the Glebe Gallery Competition. She was a participant in the successful Artist Trail as part of the Errigail Arts Festival 2005 and will do so again this year. Heidi is also a printer and is currently participating in the ‘Tearmann’ printing and arts administration course hosted by Cló Ceardlann na gCnoc in Gweedore. 

Heidi practices yoga and Thai Chi meditation. There is a clear relationship or comparison between the mental and spiritual space she inhabits when practicing meditation and when making a painting. Both yield her open and receptive. The artists respect for difference empowers her with a universal perspective which in-turn feeds her ability to produce a distilled celebration. In this sense her paintings are meditations that capture the essence and spirit of a ‘place’. These works are fluid, minimal and bold meteorological and metaphorical mappings of our land, climate and spirit. It is not the detail of the landscape that Heidi is interested in, yet the detail informs the work. All the artist’s senses are operating, what she sees, what she smells, hears, feels, tastes. When she speaks this back to us, we receive a distilled memory. 

Heidi uses acrylic paint, her hands and rags – and few brushes, and as she makes her work in situ, the wind and blown debris and the rain all become part of the work. The weather and atmosphere also contribute to the tempo and gesture. This approach allows her to get as close as possible to the canvas if not beyond it, to an uninhabited place, where the painting dictates the dialogue. The artist describes this dialogue as a vibration – to be able to receive this vibration and then record it, is an act of quiet courage.


Úna Campbell

April ‘06

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.