Cartlann Taispeántas

An tEaragail

Meitheamh 2015


Tá taispeántas ilmheán agus ildisciplíneach á choimeád ag an Ghailearaí ar ceiliúradh é ar an Earagail, an sliabh a bhfuil an fhéile ainmnithe as.

Is í an earagail an sainchomhartha tíre is suntasaí i gContae Dhún na nGall agus samhlaíonn muid ar fad í agus téann sí i bhfeidhm orainn ar an iliomad bealaí. Beidh péintéreacht, grianghrafadóireacht, filíocht, téacs coimisiúnaithe, scannáin ealaíne agusscannáin faisnéise mar chuid den taispeántas. Beidh réimse ealaíontóirí, as Éirinn agus as thar lear araon, páirteach ann agus beidh tráchtaireacht agu ábhar cartlainne i gceist fosta.