Cartlann Taispeántas

Tinteáin

Aibreán 2016


Eoin Mac Lochlainn
Is léargas ar imirce na hÉireann sa 21ú céad atá sa tsaothar nua seo. Sraith pictiúr atá ann ar theallaigh fuara folmha i dtithe tréigthe ar chósta thiar na hÉireann.

Ba é dán le Cathal Ó Searcaigh, darb ainm "Na Bailte Bánaithe", a spreag an dán faoin dóigh a ghnáthaíonn spioraid an tír, na céadta bliain i ndiaidh na daoine a chónaigh san áit a bheith imithe. Chaith mé roinnt ama i nGaeltacht Dhún na nGall le blianta beaga anuas ag cuartú agus ag sirtheoireacht fríd na háitribh aosta atá luaite sa dán. 

Cuireadh i gcuimhne dom cé chomh tábhachtach is a bhí áit na tine don teach cónaithe, an dóigh ina gcoinníodh daoine an tine lasta ar fud na hóiche agus ar fud na bliana, agus an dóigh ina raibh sé i ndáiríre mar ‘theallach’ an tí chónaithe. Dá mbeadh daoine ag bogadh a mbaile, bhéarfadh siad fód móna lasta leo ón seanteach le tine a lasadh sa teach úr chun nach mbriseadh siad an ciorcal.

Bhí sé ina chruachás go leor ag feiceáil na teallaigh tréigthe seo, gach ceann acu lena phearsantacht ar leith féin, agus chuaigh mé i mbun sraith pictiúr a dhéanamh mar chineál éagnairc daofa sin a bhí imithe, cuimhneachán ar an diaspóra. 

Ach, cén áit a dteachaidh siad nó cad é a d’éirigh daofa? Ar éag siad nó an ndearna siad saol níos fearr daofa féin áit éigin eile? Cibé rud, tá an tír seo i bhfadh níos boichte mar gheall ar a gcaillteanas. Tá an dara sraith péintéireachta ag léiriú spéarthaí folmha, samhailchomhartha domsa ar na féidearthachtaí agus gealltanas ar shaol úrnua.