An Gailearai

Dath an Uisce / ab origine

An Gailearai
 Dath an Uisce / ab origine

 Dath an Uisce / ab origine

In iontráil sa bhliain 1852, deir Thoreau go raibh dhá leabhar nótaí aige, ceann amháin fá choinne filíocht agus ceann eile d’fhíricí coitianta ach d’admhaigh sé go raibh sé deacair iad a choinneáil scartha óna chéile siocair“go bhfuil na firicí is suimiúla agus is deise ina bhfilíocht breise”.

 Mark Cocker

The Guardian,30ú Aibreán 2016

 

Tá súil agam, mar a dúirt Minor White,gur ‘baineadh úsáid as an cheamara go dílis’ agus go léiríonn sé na feiniméin seo–chomh ceart is a ligean meán na grianghrafadóireacht do–mar a chonacthas iad ag an am.

 

Múnlaíonn fuinneamh na cruinne gach rud a bhfuil eolas againn orthu agus a airíonn muid. Tháinig na sonraithe seo, agus rinneadh forbairt orthu, as feasacht air seo.Agus de bharr an eolais go bhfuil na feiniméin seo suthain, go bhfuil siad ann mar phróiseas ón tús:ab origine.

 

Ar ndóigh níl dath ar bith dúchasach d’uisce; mar sin féin, ligeann próisis an nádúir, meicníochtaí an t-solais atá mistéireach go fóill, ligeann sé dúinn é a fheiceáil mar dhath inaitheanta ar bith.Ar dhóigh éigin, tá an fhíric seo lán de bhrí domsa agus tá mo dhearcadh agus mo smaointe curtha in iúl aige.

 

Cruthaíonn an cruinne gach uile rud, idir beo agus neamhbheo, laistigh dá chruth.

Mar a dúirt Confucius, ina thráchtaireachtarCh’un / The Creative,sa saothar ársa clasaiceach Síneach sin, an I Ching:

 

‘Téann na néalta thart agus déanann an fhearthainn a cuid oibre, agus sníonn gach neach isteach ina bhfoirm féin.’

 

 

David Gepp

 

The colour of water / ab origine

“In an 1852 entry [Thoreau] describes how he had two notebooks, one for   poetry and another for commonplace facts, but he acknowledged the difficulty in keeping them separate, because “the most interesting and beautiful facts are so much the more poetry”.

Mark Cocker

The Guardian, 30th April 2016

 

I hope, in Minor White’s phrase, that ‘the camera was faithfully used’, and represents these phenomena - as accurately as the medium of photography allows - as they were seen at the time.

 

The energy of the universe shapes everything we know and perceive. These observations arose from, and were developed by, an awareness of this. And by the knowledge that these phenomena are timeless, have existed as process since the beginning: ab origine.

 

Water has, of course, no inherent colour; yet the processes of nature, the still mysterious mechanisms of light, allow us to see it as being of any perceptible hue. Somehow, this fact is significant to me and has informed my looking, and my thinking.

 

The universe forms everything, animate and inanimate, within its flow.

As Confucius says, in his commentary on Ch’un / The Creative, in that ancient Chinese classic, the I Ching:

 

‘The clouds pass and the rain does its work, and all individual beings flow into their forms.’

 

 

David Gepp