Paul Cotter

Fís Na Teanga

Paul Cotter
Fís Na Teanga

‘Fís na Teanga'

Bhí an taispeántas seo mar pháirt d'fhéile ceiliúrtha débhliantúil ar lítríocht na Gaeilge ó achan choirnéal do Chontae Dhún na nGall ag toiseacht le himeachtaí i bparóiste Chloich Cheannfhaola. I measc na n-imeachtaí seo bhí seoladh an taispeántais, lá léachtaí ag Dámhlann an Ghleanna i Mín a’Lea leis an Dr. Nollaig Mac Congail, leis an fhile Frankie Sewell agus leis an fhile Cathal Ó Searcaigh.

Bhí leiriú drámaíochta agus litríochta ó pheann Noel Ó Ghallachóir agus a chuid aíonna, chomh maith le siúlóid chomórtha. Béidh Áislann Rann na Feinste ag co-oibriú leis An Gailearaí do thogra 2021.

'Ways of Seeing’

This exhibition was part of a new biennial festival that celebrates Irish language literature from around county Donegal beginning with the parish of Cloich Cheann Fhaola. This 3 day celebration included the launch of this exhibition, a day of lectures at Dámhlann an Ghleanna, Mín a’Lea by Dr. Nollaig McCongail, poet Frankie Sewell and Cathal Ó Searcaigh. There was an evening of dramatic enactments of selected literature by Noel Ó Gallchóir and guests as well as a participation in a commemorative walk. An Gailearaí has invited Rann a Feirste to prepare for the 2021 project exhibition.

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.