Paul Cotter

SEAN NóS NUA

Paul Cotter
SEAN NóS NUA

SEAN NóS NUA

Is tionscnamh nualach, cruthaitheach a bhí i dtionscnamh ‘Sean Nós Nua’ a bhí údaraithe agus léirithe ag Ceardlann na gCroisbhealach, Fál Carrach. Tháinig tús leis an Aisling i 2006 le dhul i gceann ar an fhéidireacht nach bhfuil deiseanna ag deagóirí Thoraigh i gcultúr comh-aimsireatha agus chun staidear a dhéanamh ar cultúr na mic léinn chun gnéithe sainiúl, dúchasach a aimsiú. Bhí sé mar aidhm ag an Cheardlann an tionscnamh seo a chur le chéile i 2002 i bhfad sula raibh an teideal a úsáid ag Sinéad O’ Connor mar theideal ar dhlú dhiosca! Bhí triúr dheagóir d’éag ó Scoil Colmcille Thoraigh páirteach sa thionscnamh seo. Rinneadh an thionscnamh a dhearadh chun misneach a thabhairt do na daoiní óga seo ar eilimintí da gcultúr dúchasach.

Ó Mean Fómhair 2006, tugadh oiliúint phraiticiúil san ealaín uair sa tseachtain ar an oileán; bonnteoiricí, dáth &rl. do na mic léinn chomh maith le gearreolas ar stair na healaíne ó am na hImpriseanachais go dtí an lá inniu agus taithí ar chleachtas ealaíne comhaimseartha an lae inniu. Chomh maith le sin thugtar ar chuairt iad chuig Danlann IMMA agus Gailearaí Hugh Lane i mBaile Átha Cliath. Seo an chead deis a bhfuair na deagóirí taithí a fháil ar ealaíon nualach. Is léir go dtug an turas seo tuiscint do na mic-léinn ar ealaíon; nach suíonn sé i gconaí i fráma nó ar ballaí bána.

Le tús a chuir le páirt a dó den thionscnamh thugtar cuairt ar an Nerve Centre i nDoire chun gnéithe den nua-theicneolaíocht a thaispeáint do na mic léinn.

Is ar mhaithe le na sheisiúin oiliúna seo go raibh deagóirí Thoraigh in ann Dhlúdhiosca dá a gcuid féin a choiriú agus a leiriú. ‘Buille Bhaloir’ a thugtar air, rinneadh seoladh oifigiúil ar an diosca le linn Féile ‘Sean Nós Nua’ ar Oileán Thoraigh i Mí Iúil seo caite. Tá a n-inniúlacht cruthaithe go maith ag an Nerve Centre agus ag Ceardlann na gCroisbhelach araon i ndáil le tionscnamh agus seachadadh a dhéanamh ar thograí cruthaitheacha inspreagtha den chéad scoth atá curtha i gcrích ar chaighdeán proifisiúnta. Tá an taithí seo go léir le tabhairt faoi deara sa scannán faisnéise a thaifeadadh le linn an tionscnamh.

Beidh an Scannán Faisnéise a thaispeáint an Deireadh Seachtainne seo i Leitir Ceanainn agus ar Oileán Thoraigh.

Beidh an chead taispeántas san Ionad Cultúrtha Reigiúnach i Leitir Ceanainn tráthnóna Dé hAoine 9 Samhain ag an 6.00 in. Fáilte roimh gach duine agus beidh solaistí ar fáil.

Is ar Oileán Thoraigh a bhéas an darna thaispeáint sa Chlub Theach oíche Shathairn ar a 8.00 in. Arís, fáilte roimh gach duine agus beidh solaistí ar fáil.


Sean Nós Nua

Sean Nós Nua is an innovative multi-disciplinary creative project commissioned and produced by Ceardlann na gCroisbhealach. The aim of this project is to take a fresh look at the tradition of Sean Nós on Tory Island through the eyes of the younger generation living there. The Ceardlann has been seeking an opportunity to activate this project since 2002, way before Ms Sinead O’Connor released her album of the same name! The participants are the 13 secondary school students from Pobail Scoil Colmcille, on Tory Island. This year long project is designed to encourage the students to explore cultural elements that are unique to their context. A simultaneous strand will provide the students with tuition in a variety of contemporary practices. 

Part 1 of the project began back in September ’06 with the Ceardlann delivering weekly art sessions that introduced a range of contemporary visual art practices and basic art theory. Included in this section were trips to IMMA and The Hugh Lane Gallery, Dublin. As it is for many rural secondary students, this was the first real opportunity for these young people to experience first hand ‘modern art’. This trip proved successful in that it prompted the students to consider that not all art sits inside a frame inside a white room and nor is does it always have to be representational. 

Part 2 has now begun and will culminate at the end of May. This part of the project includes learning new skills relating to music and film technology. The students embarked on this section with a tour of The Nerve Centre, Derry, who are facilitating this section. Indeed, the wealth of experience, professionalism and generosity that The Nerve Centre is committing to this project is inspiring. Specifically, the students are learning about music technology; ‘Garage Band’ mixing, ‘Pro-Tools’ recording and ‘DJ-ing’ skills. Soon the students will tackle video technology such as location recording skills, camera skills, storyboarding and scriptwriting. This is an intensive part of the project and students are committing their free time to practice their new skills. The point of the above is to enable the students to develop their ideas for this project through contemporary technological practices. 

The final stage of this project is conducted in school vacation time. The student’s recordings will be produced professionally and it is intended to produce a DVD of the process. Finally, there will be a formal launch of the work produced through out the project during the Earagail Arts Festival. 

This project hopes to establish a connection between the cultural resources of the Island, particularly the richness of song and music traditions with other art forms. Furthermore, this project hopes to demonstrate how all art is fundamentally connected, despite varied forms of expression. This project requires that teenagers from Tory Island consult and record older members of their community. Therefore, it will span three generations of a particular, and indeed precious, Gaeltacht island experience. With their new skills, the students will then be asked to create their own Sean Nós expression. Sean Nós Nua follows on from research and recording work previously carried by Lillis O’Laoire the previous year. The importance of this record and the process of broadening this art form to a contemporary expression for the young people living on the island can not be stressed too strongly. Furthermore, the students will cross from one art form to another and as a result can produce a unique contemporary Gaeltacht cultural form that has meaning and relevance for them, today.

This project creates a potentially empowering opportunity within which these young people may feel able and want to celebrate cultural elements that are unique to their context. In order to support and sustain a healthy living experience for young people on our islands it is important to assist in alleviating any sense of isolation from contemporary culture. Hopefully, Sean Nós Nua will contribute to this issue in a positive way.

Bad Dog are Galway based web design and branding specialists. We adapt to ever changing technologies to bring you awesome website design. We work hard to understand the heart of your message and we endeavour to get that message across to the world in a concise, engaging way. Bad Dog avoids unnecessary clutter and maybe that's what makes us different. We are much more than cool website designs - we get the job done.