Dhá Dhual na Tírdhreacha

Dhá Dhual na Tírdhreacha

Peadar McDaid

Is as Leitir Ceanainn do Pheadar atá ag cruthú obair ealaíne le corradh agus 30 bliain. D’fhág sé an scoil go luath agus tá sé féinfhoghlamtha, rud atá de ghnáth go maith d’aon ealaíontóir atá ag iarraidh a dteanga físe féin a fhorbairt. Chuir sé tús lena chleachtas ealaíne mar dhearthóir grafaicí a chuir é i dtreo ‘ealaín cheilteach’ – cosúil le Jim Fitzpatrick. Siocair go raibh croí mhór mhaith aige,nuair a chonaic sé bearna fíor sa tsoláthar sláinte, thosaigh Peadar ag bunú áis ‘Create-a-link’ i Leitir Ceanainn. Cuireann an clár ealaíne iontach seo a bhfuil sé a bhainistiú ar fáil spásanna, teagasc ealaíne agus tacaíocht do dhaoine atá ag fáil bhisigh ó thinneas meabhairshláinte. Faigheann sé seo tacaíocht agus maoiniú ón FSS. Sna chéad bhlianta den togra seo, bhí Peadar ábalta freastal ar an choláiste réigiúnach i Léim an Mhadaidh agus staidéar a dhéanamh ar ealaín ar feadh roinnt blianta.

 Sa bhliain 2017, chuaigh Peadar i mbun siúil ocht lá thart ar an chontae uilig ar mhaithe le haird a tharraingt ar sholáthar meabhairshláinte laistigh de Dhún na nGall – agus is cosúil gur tharla miorúilt bheag! Chuir an siúl 241 ciliméadar seo ar chumas Pheadar am a ghlacadh le hamharc ‘ar’ an tírdhreach, le hamharc ar i ndáiríre, agus bhí tionchar domhain ag seo ar a chuid oibre

Sa bhliain 2017, chuaigh Peadar i mbun siúil ocht lá thart ar an chontae uilig ar mhaithe le haird a tharraingt ar sholáthar meabhairshláinte laistigh de Dhún na nGall – agus is cosúil gur tharla miorúilt bheag! Chuir an siúl 241 ciliméadar seo ar chumas Pheadar am a ghlacadh le hamharc ‘ar’ an tírdhreach, le hamharc ar i ndáiríre, agus bhí tionchar domhain ag seo ar a chuid oibre

 Tá á ealáin líofa, deimhneach agus solabhartha. Ní bhíonn Peadar ag dréim le léiriú réalaíoch a thabhairt siocair go bhfuil á chuid tírdhreacha fá dtaobh den ‘bhunbhrí’ – tá siad fá dtaobh d’imchochlú a chuartaíonn fíor-chroí na háite. Dá bhrí sin, tá á chleachtas bunaithe ar bhreathnú, ar ionsú agus ar léirléamh. Ansin, oibrítear an comhshamhlú seo ar á chuid dromchlaí de réir mar a théann an t-ealaíontóir ar aghaidh lena aistear ar an phéint. Ní hiontas ar bith é go bhfuair Peadar McDaid an Duais Derek Hill ó Ghailearaí an Ghlaidhb anuraidh.

Tá á ealáin líofa, deimhneach agus solabhartha. Ní bhíonn Peadar ag dréim le léiriú réalaíoch a thabhairt siocair go bhfuil á chuid tírdhreacha fá dtaobh den ‘bhunbhrí’ – tá siad fá dtaobh d’imchochlú a chuartaíonn fíor-chroí na háite. Dá bhrí sin, tá á chleachtas bunaithe ar bhreathnú, ar ionsú agus ar léirléamh. Ansin, oibrítear an comhshamhlú seo ar á chuid dromchlaí de réir mar a théann an t-ealaíontóir ar aghaidh lena aistear ar an phéint. Ní hiontas ar bith é go bhfuair Peadar McDaid an Duais Derek Hill ó Ghailearaí an Ghlaidhb anuraidh.

  Karol Mac Gairbheith   Tháinig Karol ar ais go dtí á áit dhúchais i nDún na nGall sa bhliain 2014. Roimhe sin chónaigh sé i Londain agus bhí sé ag obair ansin mar ailtire. Spreag an t-athrú seo mórán deiseanna iontacha do Karol nuair a phill sé abhaile. Roimh i bhfad bhí sé mar pháirt de thogra ‘Create-a-link’ i Leitir Ceanainn agus thosaigh sé ar an chosán chuig á phaisean fíor – sé sin an ealaín, faoi choimirce lámh chuidithe Peadar McDaid. Bhí sé soiléir ón tús go raibh éirim ó dhúchas ag Karol agus, cosúil le Peadar thuas, go bhfuil sé go bunúsach féinfhoghlamtha. De bhrí go bhfuil súile léirthuisceana an imirceach fillte aige, ghabh Karol chuige tírdhreach á bhaile féin i nGaoth Dobhair. Péinteálann Karol tírdhreacha tuaithe agus ceantair uirbeacha araon siocair go bhfuil taithí agus fiúntas aige don dá chineál; tá sé lonnaithe i nDún na nGall ach bíonn sé ag taisteal ar mhaithe lena dhúil cathrach a shásamh.

Karol Mac Gairbheith

Tháinig Karol ar ais go dtí á áit dhúchais i nDún na nGall sa bhliain 2014. Roimhe sin chónaigh sé i Londain agus bhí sé ag obair ansin mar ailtire. Spreag an t-athrú seo mórán deiseanna iontacha do Karol nuair a phill sé abhaile. Roimh i bhfad bhí sé mar pháirt de thogra ‘Create-a-link’ i Leitir Ceanainn agus thosaigh sé ar an chosán chuig á phaisean fíor – sé sin an ealaín, faoi choimirce lámh chuidithe Peadar McDaid. Bhí sé soiléir ón tús go raibh éirim ó dhúchas ag Karol agus, cosúil le Peadar thuas, go bhfuil sé go bunúsach féinfhoghlamtha. De bhrí go bhfuil súile léirthuisceana an imirceach fillte aige, ghabh Karol chuige tírdhreach á bhaile féin i nGaoth Dobhair. Péinteálann Karol tírdhreacha tuaithe agus ceantair uirbeacha araon siocair go bhfuil taithí agus fiúntas aige don dá chineál; tá sé lonnaithe i nDún na nGall ach bíonn sé ag taisteal ar mhaithe lena dhúil cathrach a shásamh.

 Déanann á shaothair tuathe taiscéaladh ar sholas an iarthair, ar an talamh garbh agus na tithe agus struchtúir atá ansin. Curtha le hais a chéile, tá á shaothair cathrach creathach, gnóthach agus faoi dhaonra. Ghlac Karol chuige féin an dúshlán d’éagsúlacht meáin - ola, uiscedhath, colláis agus líníocht agus tugann á úsáid de na meáin dhifriúla seo réimse torthaí. Tá á ealaíona ola láidir daingean, tá na huiscedhathanna éadom ach ag an am céanna tá siad beoga, tá á chuid líníochta bríomhar agus déanta le marcanna troma láidir agus coimeádann na colláisí le chéile go hiontach maith le marcanna fuinniúla.

Déanann á shaothair tuathe taiscéaladh ar sholas an iarthair, ar an talamh garbh agus na tithe agus struchtúir atá ansin. Curtha le hais a chéile, tá á shaothair cathrach creathach, gnóthach agus faoi dhaonra. Ghlac Karol chuige féin an dúshlán d’éagsúlacht meáin - ola, uiscedhath, colláis agus líníocht agus tugann á úsáid de na meáin dhifriúla seo réimse torthaí. Tá á ealaíona ola láidir daingean, tá na huiscedhathanna éadom ach ag an am céanna tá siad beoga, tá á chuid líníochta bríomhar agus déanta le marcanna troma láidir agus coimeádann na colláisí le chéile go hiontach maith le marcanna fuinniúla.

 Is mór an pléisiúr é a bheith ag coimeád ar fhorbairt chleachtas cruthaitheachta gairmiúil Karol agus é ag taiscéaladh agus ag tástáil á theanga físe féin. Tá sé torthúil, ocrach agus go hiomlán tiomanta agus tíolactha dá fhíor-ghairm.

Is mór an pléisiúr é a bheith ag coimeád ar fhorbairt chleachtas cruthaitheachta gairmiúil Karol agus é ag taiscéaladh agus ag tástáil á theanga físe féin. Tá sé torthúil, ocrach agus go hiomlán tiomanta agus tíolactha dá fhíor-ghairm.

DSC_0199.jpg
DSC_0222.jpg
DSC_0216.jpg
IMG_2557.jpg
IMG_2938.jpg
IMG_2232.JPG