Teagmháil

Suíomh & Uaireanta Oscailte

Dé Luain, Dé Máirt, Déardaoin, Dé hAoine : 13.00 - 5.30

Dé Céadaoin : 13:00 - 20:00

Dé Sathairn - Dé Domhnaigh : Druidte

Ó Leitir Ceannain glac an N56 i dtreo Dún Fionnachaidh/An Clochán Liath. Go fríd Cill Mhic Réanáin agus lean an R255 chun agus fríd Dún Lúiche.

Cas ar clé ag pilleadh ar an N56 chun Gaoth Dobhair. Tiontadh ar dheis roimhe An Bun Beag. Tá an Gailearaí san Ionad Aislann i bPáirc Ghnó Ghaoth Dobhair .

 
 

Téigh i dteagmháil linn

An Gailearaí: Ionad Áislann, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Na Doirí Beaga, Co Dhún na nGall

E: angailearaidonegal@gmail.com

T: 00353 (0) 74 95 60862 ext 18
Contact; Tel / Fax: 074 9532133
 

Ainm *
Ainm